۲۱ اسفند ۱۳۹۸

رویای دیدنت در خواب

رویای دیدنت در خواب آنهم با چشمانی باز و یک لحظه ماندن در معبد چشمانت وسیراب شدن از پاکی نگاهت را باهیچ شعری نمیتوان سرود. بگو […]
۲۱ اسفند ۱۳۹۸

دلقک ملی یا قهرمان ملی2

حاجی فیروز دلقک ملی یا قهرمان ملی در ۱۵ ابان ماه سال ۲۳ شمسی عمر خلیفه دوم عرب و عامل کشتار هزاران ایرانی بدست یک برده […]
۲۱ اسفند ۱۳۹۸

نگرانِ حرفِ مردم اگر نبوديم

نگرانِ حرفِ مردم اگر نبوديم مسيرِ زندگيمان طورِ ديگرى رقم ميخورد دوست داشتن هايمان را راحت تر جار ميزديم لباسى را بر تن ميكرديم كه سليقه […]
۲۱ اسفند ۱۳۹۸

برای پرنده­‌ای در بند

برای ماهی در تُنگ بلور آب برای رفیقم که زندانی است زیرا، آن چه می‌اندیشد را بر زبان می‌راند… برای گُل­های قطع شده برای علف لگدمال […]
۲۱ اسفند ۱۳۹۸

درآباما دراین دریا وخوش بنشین به چشم ما

درآباما دراین دریا وخوش بنشین به چشم ما به عین ما نظر می کن ببین ماراردراین دریا اگر موج است اگر قطره… به عین ما همه […]
۱۰ بهمن ۱۳۹۸

دل من کسی را می جوید

دل من کسی را می جوید که زیبایی ِ روح را می ستاید، مهربانی را دوست دارد، گذشت را …..می فهمد، سادگی را زیور می داند، […]
۱۰ بهمن ۱۳۹۸

دیـــــوانـــه محبت جـــانـــانه ام هنـــوز

دست از دلم بـــدار کــه دیوانه ام هنوز عمـــری بگرد شمع جمال تــو گشته ام و آتش نخورده بــر پر پـروانه ام هنوز در خانه ای […]
۱۰ بهمن ۱۳۹۸

میگریم و می خندم ، دیوانه چنین باید

میگریم و می خندم ، دیوانه چنین باید میسوزم ومیسازم ، پروانه چنین باید می کوبم ومی رقصم ، می نالم ومیخوانم در بزم جهان شور، […]
۱۰ بهمن ۱۳۹۸

بزودی عشق خواهد آمد

بزودی عشق خواهد آمد عشق مصلوب !!!!عشق گریزان از مجاورت آسمان..مهربانی از طراوت مطلوب دوستی کوله بارش نوراست و در دستانش دسته ای از گل سرخ […]