۲۱ تیر ۱۳۹۲

حرفی برای فریاد،

حرفی برای فریاد، چون غسل در تن بادمانند شبنمی بر، گلبرگهای میعادیک شعر ز غم گرفتن، در قحطی شکفتنیک شکوه نامه از من، از خود به […]
۲۱ تیر ۱۳۹۲

بخت

جهان …بگشتم ودردا بهیچ ..شهر ودیار نیافتم که فروشند ..بخت .. در بازار کفن بیاور …تابوت ..وجامه نیلی کن که روزگار …طبیب است وعافیت …بیمارعرفی شیرازی
۲۰ تیر ۱۳۹۲

بیا

به سراغ خواب هایم بیانامم را از نو بخواندست هایم را بگیرروی خوش زمانه ام بشوباید تنهایی را … تنها گذاشتُتا انتهای آدمی رفتتو را ماه […]
۲۰ تیر ۱۳۹۲

با توام

با توامای لنگر تسکین!ای تکان‌های دل!ای آرامش ساحل!با توامای نور!ای منشور!ای تمام طیف‌های آفتابی!ای کبود ِ ارغوانی!ای بنفشابی!با توام ای شور، ای دلشوره‌ی شیرین!با توامای شادی […]
۲۰ تیر ۱۳۹۲

حرفی برای فریاد

حرفی برای فریاد، چون غسل در تن بادمانند شبنمی بر، گلبرگهای میعادیک شعر ز غم گرفتن، در قحطی شکفتنیک شکوه نامه از من، از خود به […]
۲۰ تیر ۱۳۹۲

رویای دیدنت

رویای دیدنت در خواب آنهم با چشمانی باز و یک لحظه ماندن در معبد چشمانتوسیراب شدن از پاکی نگاهت را باهیچ شعری نمیتوان سرود. بگو توراچگونه […]
۲۰ تیر ۱۳۹۲

وقتی تو بیائی

وقتی تو بیائی .وقتی با تو روبرو شوم در اینه چشمهای زیبایت زلفهای دختر عشق را شانه میزنم ولب های میگونش را سرخابی تر میکنم وقتی […]
۲۰ تیر ۱۳۹۲

کودک

عشق تو کودکیست، باموی طلایی نه هر آنچه شکستنی را، میشکند باران که گرفت به دیدار من میآید بر رشتههای اعصابم راه میرود و بازی می […]
۲۰ تیر ۱۳۹۲

لاله

لاله وارم دل زغم صد چاک شد در بی کسیهیچ کس ننهاد غیر از داغ ….. دستی بر دلم