۱۵ مهر ۱۳۹۶
10264909_596663517096503_1787161004252088212_n

مستانه میرقصم

به لطفت ساقیا امشب بسی مستانه میرقصماگر جامم نکو داری به یک پیمانه میرقصم   کف میخانه میشویم به اشک پاک خود امشببه دستت میدهم دل […]
۱۵ مهر ۱۳۹۶
2358896_1

میروم از روزگارت

میروم از روزگارت در غروبی سردِ سرد کوله بارم پر زحسرت، سینه مالامال درد مهر ،آبان ، شاید آذر ، این چه فرقی میکند؟در همین پاییز […]
۹ مهر ۱۳۹۶
11 (19)

ﻫﻴﭽﻜﺲﻋﺎﺷــــــﻖ..ﻧﺒـــﻮﺩ

ﺻﺪ ﻣﺴﺎﻓـــــــﺮ ﺁﻣﺪ ﺍﻣﺎ ﻫﻴﭽﻜﺲﻋﺎﺷــــــﻖ..ﻧﺒـــﻮﺩ …ﻫﻴﭻ ﻛﺲ ﺣﺘﻲ ﺧﻮﺩﺵ ﻫﻢ ﺑﺎ ﺧﻮﺩﺵ..ﺻـــﺎﺩﻕ ﻧﺒﻮﺩ …ﻫﻴﭻ ﻛـــــــﺲ ﺁﻳﻨﻪ ﺍﻱ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺩﺳـــﺘﺶ..ﻧﺪﺍﺷﺖ …ﺗﻮﺷﻪ ﺍﻱ ﺟﺰ ﻛﻮﻟﻪ ﺑﺎﺭ […]
۹ مهر ۱۳۹۶
نقاشی های زن  (44)

عاشق نشدی زاهد

عاشق نشدی زاهد ، دیوانه چه می دانی در شعله نرقصیدی ، پروانه چه می دانی لبریز می غمها ، شد ساغرِ جان من خندیدی بگذشتی […]
۱ مهر ۱۳۹۶
14333086_1193045937425242_190394070288671213_n

چنار پیر

یک دنیا سکوتدر چشم های وحشی پاییزدر گیسوان سوخته ی آن چنار پیرکو بارها نشسته به زیر سایه ی تقدیرآه از آن التماس برگ های زیر […]
۳۱ شهریور ۱۳۹۶
1236207_483747981721391_318226055_n

حدیث مستان

گفتا بدلربائی ما را چگونه دیدی گفتم چو خرمنی گل در بزم دلربائی گفتا من آن ترنجم کاندر جهان نگنجم گفتم به از ترنجی لیکن بدست […]
۳۱ شهریور ۱۳۹۶
Timothy_M_Parke

از نو زندگی خواهم کرد

من از دنیای یکنواخت روز مرگی به در آمده‌اممن از دنیای خفتگان شب که با خرافات خود دلخوشند گریخته ام این‌جا بوی عفن تکرار مرا پیر […]
۳۱ شهریور ۱۳۹۶
شراب پرویز 1391 (107)

ساقی نامه ۵

پریشان دماغیم، ساقی کجاست؟شراب ز شب مانده باقی کجاست؟بیا ساقیا، می به گردش در آرکه می خوش بود خاصه در بزم یارمئی بس فروزان‌تر از شمع […]
۲۴ شهریور ۱۳۹۶
21430195_1422885101141003_9090563032902716016_n

ساقی نامه ۴

یک قدح خواهم به قدر آسمانقطره ها در وی چو ماه و اخترانیک قدح خواهم بسان آفتابتا شوم بر زندگانی کامیابپر شعاع و بیغش و صافی […]