۳۱ خرداد ۱۳۹۶
19366146_1341178299311684_487266158852144779_n

مترسک

مترسک ناز می کشد ضربه می خورد درد می کشد،ولی مردانه ایستاده خم به ابرو نمی اوردکلاغها فریاد می زنند، بیخودی قار قار می کنندو من […]
۳۱ خرداد ۱۳۹۶
11933421_936920563046385_4608574733742646253_n

گفتمش ای دوست، دوست!

در زدم و گفت کیست، گفتمش ای دوست، دوستگفت در آن دوست چیست ؟ گفتمش ای دوست، دوستگفت اگر دوستی! از چه در این پوستی ؟دوست […]
۲۳ خرداد ۱۳۹۶
23919_(694x694)

عاشقم ، سوخته ام ، وابگذارید مرا …

عاشقم ، سوخته ام ، وابگذارید مرا لحظه ای با دل شیدا بگذارید مرا من در افتاده ام از پا ، دگر ای همسفران ببُرید از […]
۲۳ خرداد ۱۳۹۶
75402_(500x375)

سیب سرخ عشق

اینجا قلب یک عاشق استسرزمینی که به سوی باغ های آسمان گشوده می شودو تنها در بهشت میتوانی سیب های سرخ و تبدار را مشاهده کنی […]
۲۳ خرداد ۱۳۹۶
Beautiful Art by Timothy Parker

با من بگو تا کیستی,

با من بگو تا کیستی, مهری؟ بگو, ماهی؟ بگو خوابی؟ خیالی؟ چیستی؟ اشکی؟ بگو، آهی؟ بگو راندم چو از مهرت سخن گفتی بسوز و دم مزن […]
۱۸ خرداد ۱۳۹۶

ندائی با خالق سپیده ونور

بڪَذار این صبح بہ پاس ڪَشودن چشم‌هایمان بہ آبی‌ آسمانسر بر سجده عاشقی نهیمبار پروردگارایاریم ده تا به سرای دنیا دل نبندم ، که هر دم […]
۱۴ خرداد ۱۳۹۶
261309_222085914492175_100000723033643_758543_5472545_n

فراسوی باران ..

تو از فراسوی باران ..از دیاری دور ولی پر سروراز سرزمین زیبای نورها روشنائی وشبنم ها بیا تو از دیاری بیا که در انجا ازادی هست […]
۱۴ خرداد ۱۳۹۶
262649_222086977825402_100000723033643_758587_687700_n

نیایش

بڪَذار این صبح بہ پاس ڪَشودن چشم‌هایمان بہ آبی‌ آسمان سر بر سجده عاشقی نهیمبار پروردگارایاریم ده تا به سرای دنیا دل نبندم ،که هر دم […]
۱۰ خرداد ۱۳۹۶
18519731_1311456632283851_5444657253627868702_n

تلخ است

تلخ استباور نبودن آن ها که می توانستند باشندو تلخ تر استامروز باور آن ها که ادعای ماندن می کنند…ونباید باشند ..وکاش نبودند هستند کسانی که […]