https://downapkmod.com/, https://apkcop.com/

صفحه اصلی

۱۱ دی ۱۳۹۹

خـلوت عـشق:

خـلوت عـشق: یار باز آمد و غـم رفـت و دل آرام گـرفت بخـت خـندید و لـبم از لب او کام گـرفت آن سیه پـوش چو از […]
۱۱ دی ۱۳۹۹

غریبه شب

میانِ لباسهایِ آویزان ,روی بندِ رخت چشمهایِ زنی پیداست که تمام زنانگیش درچمدان عروسیش جا ماند و بی هیچ بوسه ای خسته از تن سپردن هایِ […]
۱۱ دی ۱۳۹۹

یکی از راه می اید

یکی از راه می آید کسیکه از ترنم ، از صدای ریزش آب ، از ترانه ، از وفا از هزاران یاس پاکی و صفا از […]
۱۱ دی ۱۳۹۹

پائیز

میروم از روزگارت در غروبی سردِ سرد کوله بارم پر زحسرت ، سینه مالامال درد مهر ،آبان ، شاید آذر ، این چه فرقی میکند؟ در […]
۱۱ دی ۱۳۹۹

من زنم

مرا در سیاهی مپوشان …. سیاه رنگ دلتنگی ست …رنگ ماتم است … سیاه رنگ عزاست … رنگ غم است …. مرا در آن مپیچان …. […]
۱۱ دی ۱۳۹۹

یکی بود یکی بود

۲۱ اسفند ۱۳۹۸

رویای دیدنت در خواب

رویای دیدنت در خواب آنهم با چشمانی باز و یک لحظه ماندن در معبد چشمانت وسیراب شدن از پاکی نگاهت را باهیچ شعری نمیتوان سرود. بگو […]
۲۱ اسفند ۱۳۹۸

دلقک ملی یا قهرمان ملی2

حاجی فیروز دلقک ملی یا قهرمان ملی در ۱۵ ابان ماه سال ۲۳ شمسی عمر خلیفه دوم عرب و عامل کشتار هزاران ایرانی بدست یک برده […]
۲۱ اسفند ۱۳۹۸

نگرانِ حرفِ مردم اگر نبوديم

نگرانِ حرفِ مردم اگر نبوديم مسيرِ زندگيمان طورِ ديگرى رقم ميخورد دوست داشتن هايمان را راحت تر جار ميزديم لباسى را بر تن ميكرديم كه سليقه […]