۲۸ تیر ۱۳۹۲

دلتنگ

دلتنگـــــ یعنـــی مـــنلــــــــحظه های ســــکوتمپـــــر هیاهــــــــــو ترین دقــــایق زندگیم هستندمــــــمـلو از آنــــــچـــهمــــی خواهم بـــــــــــــــگویمونمیتوانم
۲۸ تیر ۱۳۹۲

دست هایم

قدر دست هایم را بیشتر دانستمو قدر چشم هایم را و تازه فهمیدم چه شکوهی دارد… ایستادن بر روی دو پا آن لحظه که…به زمین خوردم!!!وهرگز […]
۲۸ تیر ۱۳۹۲

نقش دل

در تمام صفحه وجودم بدنبال تو می گردمترا سطر به سطر می نویسم واژه به واژه تفسیر می کنم وبا عشق ترسیم می کنم در کتاب […]
۲۶ تیر ۱۳۹۲

پروانه

پروانه به یک سوختن ازاد شد از شمعبیچاره دل ماست که در سوز وگداز است
۲۶ تیر ۱۳۹۲

عشوه طبیعت

عشوه طبیعت..ورنگهای بی نظیر
۲۶ تیر ۱۳۹۲

درخت

آینجا درختی دارم برگریز چون پائیزکز شبان ستاره‌ها را می‌گریدو از روزان خورشید راچکه چکه ابری از برگ می‌باردتا کی درخت دل سَبُک کُنَدو به خواب […]
۲۶ تیر ۱۳۹۲

بیچاره آدم

بیچاره آدم…عاشق بودمثل منکه بخاطر “تو”بهشت را هم قمار می کنم!!!
۲۶ تیر ۱۳۹۲

طوطی

در پس اینه طوطی صفتم داشته اندانچه استاد ازل گفت بگو میگویمخواجه رند شیراز حافظ
۲۶ تیر ۱۳۹۲

کودکی ام را دوست داشتم..

کودکی ام را دوست داشتم.روزهایی که به جای دلمسر زانوهایم زخمی بود…..