آیه های دوستی،
۶ مرداد ۱۳۹۴
گل 21
۸ مرداد ۱۳۹۴

هم پیاله ی ما باش

هم پیاله ی ما باش
ما که رفتیم بر بادیم
زیر گنبد اینچرخ
از تعلق آزادیم

10646918_654100914686096_7487844700608449577_n
بی نیاز و تنها باش
تشنه باش و دریا باش
فارغ از من و ما باش
هم پیاله ی ما باش
هم پیاله ی ما باش
در مرام ما رندان
حرص مال دنیا نیست
گوش ما بدهکار
قیل و قال دنیا نیست
بر بساط این دنیا
پشت پا بزن چون ما
تشنه باش و دریا باش

10155943_784911144867139_179675432_n
هم پیاله ی ما باش
بزن بزن به سنگ می
اینه های کور و کر
بمان به نام عاشقی
رفیق خانه و سفر
رفیق هم پیاله باش
که می نبوده بی اثر
هم پیاله ی ما باش
هم پیاله ی ما باش
ما که رفتیم بر باد
زیر گنبد این چرخ
از تعلق آزادیم
هم پیاله ی ما باش
هم پیاله ی ما باش
بی نیاز و تنهاباش
تشنه باش و دریا باش
بی نیاز و تنها باش
تشنه باش و دریا باش
فارغ از من و ما باش
هم پیاله ی ما باش
هم پیاله ی ما باش
در مرام ما رندان
حرص مال دنیا نیست
گوش ما بدهکار
قیل و قال دنیا نیست
بر بساط این دنیا
پشت پا بزن چون ما
تشنه باش و دریا باش
هم پیاله ی ما باش
بزن بزن به سنگ می
اینه های کور و کر
بمان به نام عاشقی
رفیق خانه و سفر
رفیق هم پیاله باش
که می نبوده بی اثر
هم پیاله ی ما باش
هم پیاله ی ما باش
ما که رفتیم بر بادیم
زیر گنبد این چرخ

1
از تعلق آزادیم
هم پیاله ی ما باش
هم پیاله ی ما باش
اردلان سر فراز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *