مرا هـــــــــزار امیـــــدست

قهوه زندگی
۱۲ خرداد ۱۳۹۵
پرواز باخورشيد
۱۳ خرداد ۱۳۹۵

مرا هـــــــــزار امیـــــدست

مرا هـــــــــزار امیـــــدست و هــــر هزار تـــویــــی
شــــــروع شــــادی و پـــایــــــان انتظــار تــــویـــی

بهارهــا که زعمـــرم گذشت و بــــی تــــــو گذشت
چــــه بــــود غیــر خزانــــــــــها؟ اگــر بــهار تــــویی

13177637_1106275309435965_146595836923284383_n

دلم ز هـــرچـه بـــــــه غیـــر ازتـــــــو خالی مانـــــد
دریــــــن سرا تــو بــــمان،ای که مانـدگـــار تـــویی
شهاب زودگـــــذر لــحظـــه های بلهـــــوسی ست
ستـــــــــاره ای کــه بخنــــدد بــه شام تــــار تویـی

77 (25)
جهانیـــــــــان همـــه گــر تشنـــــگان خـــــون منند
چه بــــاک زان همه دشمن؟کـــه دوستدار تـــویی
دلـــــم صراحی لبــــــــریـــــز آرزومنـــــــــدی ست
مرا هزار امیـــــــــدست و هــر هزار تــــــــــــویـی

                                                     سیمین بهبهانــــــی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *