۷ مهر ۱۳۹۲

بلبل

بلبل از شاخ گل افتد به زمین از مستیگر سحر بوی خوشت جانب گلزار ارندفروغی بسطامی
۷ مهر ۱۳۹۲

یلبل

بلبل ان به که فریب گل رعنا نخوردکه دو روز یست وفا داری یاران دو رنگوحشی بافقی
۲۴ مهر ۱۳۹۲

پائیز

دارد پاییز می رسد!!! انار نیستم که برسم به دست های تو؛ برگم… پُر از اضطرابِ افتادن…!!!
۱۵ آذر ۱۳۹۲

درنا

مثل یک درنای زیبا تا افق پرواز کن ،نغمه ای دیگر برای فصل سرما ساز کنزندگی تکرار زخم کهنه دیروز نیست ، بالهای خسته ات را […]
۲۷ آذر ۱۳۹۲

گلزار

چودر گلزار اقبالش خرامانم .بحمد الله نه میل لاله ونسرین ..نه برگ نسترن دارم حافظ
۳۰ آذر ۱۳۹۲

رنگ گل

رنگ گل قطره شبنم شد و بر خاک چکیدچمن از روی که امروز طراوت دارد ؟دانش مشهدی
۶ فروردین ۱۳۹۳

بهار وزندگی

دوست خوب من سپیده زد ..افتاب بر امد    ..زندگی اغاز شد انهم در زیباترین روزبهار  در بهار هر روز زیباترین است هر صبح، آواز پر چلچله […]
۲۱ فروردین ۱۳۹۳

گل خار

چه زیباست که خاری گل دهدو چه خودخواه است گلی که خار را دوست نداشته باشد
۱۹ دی ۱۳۹۳

نقاشی زیبائی از طبیعت

ارامشی با دیدن ان خواهید یافت