۱۹ دی ۱۳۹۳

نقاشی زیبائی از طبیعت۲

ارامشی با دیدن ان خواهید یافت
۱۹ دی ۱۳۹۳

نقاشی زیبائی از طبیعت

ارامشی با دیدن ان خواهید یافت
۲۱ فروردین ۱۳۹۳

گل خار

چه زیباست که خاری گل دهدو چه خودخواه است گلی که خار را دوست نداشته باشد
۶ فروردین ۱۳۹۳

بهار وزندگی

دوست خوب من سپیده زد ..افتاب بر امد    ..زندگی اغاز شد انهم در زیباترین روزبهار  در بهار هر روز زیباترین است هر صبح، آواز پر چلچله […]
۳۰ آذر ۱۳۹۲

رنگ گل

رنگ گل قطره شبنم شد و بر خاک چکیدچمن از روی که امروز طراوت دارد ؟دانش مشهدی
۲۷ آذر ۱۳۹۲

گلزار

چودر گلزار اقبالش خرامانم .بحمد الله نه میل لاله ونسرین ..نه برگ نسترن دارم حافظ
۱۵ آذر ۱۳۹۲

درنا

مثل یک درنای زیبا تا افق پرواز کن ،نغمه ای دیگر برای فصل سرما ساز کنزندگی تکرار زخم کهنه دیروز نیست ، بالهای خسته ات را […]
۲۴ مهر ۱۳۹۲

پائیز

دارد پاییز می رسد!!! انار نیستم که برسم به دست های تو؛ برگم… پُر از اضطرابِ افتادن…!!!
۷ مهر ۱۳۹۲

یلبل

بلبل ان به که فریب گل رعنا نخوردکه دو روز یست وفا داری یاران دو رنگوحشی بافقی