۱۹ دی ۱۳۹۳

نقاشی زیبائی از طبیعت۲

ارامشی با دیدن ان خواهید یافت
۱۹ دی ۱۳۹۳

نقاشی های زیبا از طبیعت ۳

 
۳ بهمن ۱۳۹۳

خورشید

گفتم ای بخت بخسبیدی و خورشید دمید گفت با این همه از سابقه نومید مشوحضرت حافظ
۲۲ بهمن ۱۳۹۳

پروانه۷

«تعجب نیست گر پروانه در بیرون در سوزد که شمع کشته روشن در شبستان تو می‌گردد» صائب تبریزی
۲۲ بهمن ۱۳۹۳

پروانه ۶

« «میان باغ به پروانه بلبلی می گفت نصیحتـی بشنو تا که رستگار شوی خدا یکی و محبت یکی و یار یکی دو دل مباش که […]
۲۲ بهمن ۱۳۹۳

پروانه ۵

«خودستایی نیست کار شمع ورنه دست شمعبهر دامنگیری پروانه ما شد ……بلند» صائب تبریزی
۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

پروانه

«از شاخسار شمع شرروار می‌یردپروانه‌ای که گرد تو یک‌بار می‌پرد» صائب تبریزی
۴ مرداد ۱۳۹۴

پرندگان

زهرسو هدهدی .. کبکی ..   تذروی .بلبلی . ساریخروشد با قناری ها .. پرستو ها کبوترها
۱۰ آذر ۱۳۹۵

کاش پاییز بودم

کاش پاییز بودم فصلی که زمین پراز ستاره های طلایی فصل آغاز دلتنگی فصل خاطره ها کاش پاییز بودم  تا در شعرت مرا می سرودی من […]