۱۸ دی ۱۳۹۹

اگر شاهنامه فردوسی نبود؟

اگر شاهنامه فردوسی نبود؟ محمد علی فروغی: « اگر فردوسی شاهنامه را نظم نکرده بود این روایات به حالت تاریخ بلعمی (ترجمه و تلخیص تاریخ محمدبن […]
۱۸ دی ۱۳۹۹

سیمای دو زن در شاهنامه فردوسی بزرگ

داستان‌های عاشقانه‌ٔ «خسرو و شیرین» و «لیلی و مجنون»، هردو سرودهٔ «نظامی گنجوی» سرایندههٔ توانمند ایرانی هستند. منظومه‌ٔ «خسرو و شیرین» داستان عاشقانه‌ای است در ایران […]
۱۸ دی ۱۳۹۹

زن در شاهنامه و فرهنگ ایران

🔺زن در شاهنامه و فرهنگ ایران شاهنامه کتابی است که زن در سراسر آن حضور دارد؛ برعکس ایلیادِ هومِر که در آن سیمای زن پریده‌رنگ و […]
۱۸ دی ۱۳۹۹

نام هاي قشنگ ایرانی که در کتاب شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی شاعر بزرگ پارسي آمده است.

باغبانها به روي گلها شان، نام هايي قشنگ بگذارند نامي از جنس آفتاب وبهار، نام خوش آب و رنگ بگذارند تا شبت را سپيده گل بزند، […]