۱۸ مهر ۱۴۰۲

دوستت دارم

هیچ کاری لذت بخش تر از این نیست که در تنهائی خود خواسته با آب دریابازی کنم وموج هاراتاب بدم. هیچکاری شیرین تر از این نیست […]
۱۸ مهر ۱۴۰۲

گریه شوق

اری نازنین من نیز با آوازت گریه خواهم كرد و عروسك هایم را.به خاك تیره سکوت خواهم سپرد و بر مزارشان..گلهای اطلسی خواهم كاشت.برایشان اواز خواهم […]
۱۸ مهر ۱۴۰۲

روسپی روح

من روسپی هایی دیده ام که بدن خود را می فروختند…. بسیار گران تر از ما که روحمان را می فروشیم به هیچ!! باورمان را می […]
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

فریاد می کشی ..که هنوز زنده ام

ازخود که می گریزی، میان آب وآتش غلت می زنی وهراتفاقی می تواند بیافتد ناگاه: کبوتری برشانه ات می نشیند،کبوتر ارزوها شاعرمی شوی .. بغض می […]
۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲

مرد غریبه

زن , نشسته بود لبه تخت.. شکسته و بیروح….دعا دعا میکرد مردغریبه  زودتر برود مرد غریبه لباس هایش را پوشید پول را روی میز گذاشت بوسه […]
۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

جهان عاشقی

عاشق که باشی ودر عشق صادق اگر باشی  تمام جهان نشانه آن چیزی است که دوستش داری  یک موسیقی زیبا تر به عرش می برد  یک […]
۶ اردیبهشت ۱۴۰۲

اینه چشمان

در اینه چشمان زیبایت زلفهای دختر عشق را شانه میزنم ولب های تو را سرخابی می کنم   در نگاه دلکشت دوستت دارم را بی گفت کلامی […]
۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

مرد غریبه

  میانِ لباسهایِ آویزان ,روی بندِ رخت چشمهایِ زنی پیداست که تمام زنانگیش درچمدان عروسیش جا ماند و بی هیچ بوسه ای خسته از تن سپردن […]
۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

چشمان بلورین

بلورین است وشیشه ای چشمانِ مردی که تو را در بند  کرده، از زمستان می‌آید،  قلبش یخ زده است او نمی‌داند شادی پروازِ پرستوها در آسمانِ […]