۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

جایگاه خدا

خدا همین جاست ، نیازی به سفر نیست !خدا همان گنجشکی است که صبح برای تو می خواند ، خدا در دستان مردی است که نابینایی […]
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۴

خدایا

خدایا گوشه چشمی از تو کافیست تاهر رنجی به رحمت..هر غصه ای به شادی ..هر بیماری به سلامتی ..هر گرفتاری به اسایش واسانی ..هر فراقی به […]
۱۲ خرداد ۱۳۹۴

خود را به خدا بسپار،

خود را به خدا بسپار، وقتی که دلت تنگ استوقتی که صداقتها ، آلوده به صد رنگ استخود را به خدا بسپار، چون اوست که بی […]
۱۵ خرداد ۱۳۹۴

خدا کجاست ؟؟

خدا کجاست ؟؟ خدا ﺁﻧﺠﺎﺳﺖ.. . ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﻋﺰﯾﺰﺗﺮﯾﻨﻬﺎﯾﺖ ﺧﺪﺍ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﺎﺭﯼ ﻣﯽﮔﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﻗﻠﺒﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﺩ ﻣﯽ ﮐﻨﯽ ﺩﺭ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼ […]
۳۱ خرداد ۱۳۹۴

"خدا"

“خدا” درگل، “خدا” درآب ورنگست“خدا” نقاش این دشت قشنگست“خدا” یعنی درختان حرف دارند،،شقایق ها، درونی ژرف دارند“خدا” درهرنظر آینه ماستهمین حالا “خدا” درسینه ماست“خدا” شبنم،،،“خدا” باد […]
۸ تیر ۱۳۹۴

خدا را می شناسم از شما بهتر

نه از افسانه می ترسم نه از شیطاننه از کفر و نه از ایماننه از آتش نه از حرماننه از فردا نه از مردننه از پیمانه […]
۹ تیر ۱۳۹۴

خدا" درگل، "خدا" درآب ورنگست

خدا” درگل،“خدا” درآب ورنگست“خدا” نقاش این دشت قشنگست“خدا” یعنی درختان حرف دارند،،شقایق ها، درونی ژرف دارند“خدا” درهرنظر آینه ماستهمین حالا “خدا” درسینه ماست“خدا” شبنم،،،“خدا” باد وووو […]
۱۹ تیر ۱۳۹۴

این باختن را دوست دارم…

چقدر فاصله…. چقدر فاصله است از من تا تو… قبلا با سر می آمدم به سویت، حالا حتی پاهایم جوابم می کنند! چقدر شیرین بود آن […]
۶ مرداد ۱۳۹۴

الهی

الهی !نه من آنم که ز فیض نگهت چشم بپوشم، نه تو آنی که گدا را ننوازی به نگاهی.در اگر باز نگردد، نروم باز به جایی.پشت […]