۲۶ آبان ۱۳۹۳

دعا

بیائید از ته دل دعا کنیمدعا کنیم برای تحقق رویاهای اینکهآسمان آبی تر باشدودلهای انسانها بی کینهوپر از… دوستی وعشقوبچه ها فقط برای آبنبات های تو […]
۲۵ آبان ۱۳۹۳

نیایش

ای آفریدگار دیگر به سرد مهری خاکسترم مبین امشب ، صفای آبم و گرمای آتشم امشب ، به روی تست دو چشم نیاز من امشب ، […]
۲۲ آبان ۱۳۹۳

راه نزدیک

می بوسم … دستی رامی پویم..راهی راومی جویم..نگاهی راوهرنسیم بیداری راکه من بنده را بخدایم نزدیک تر کندراهی بدور از خرافات ..ترس… جهل ..راهی از جاده […]
۱۱ آبان ۱۳۹۳

بار خدایا

بارخدایا … ازعشق امروزمان برای فرداهایمان چیزی باقی بگذار برای روزی که فراموش می کنیم عاشق بوده ایم.مگذار جمله زیبای دوستت دارم فراموشمان شود خداوندا مگذار […]
۹ آبان ۱۳۹۳

نیایش

خدایا .مرا قلبی ببخش که برای دیگران بتپد چشمی ببخش که با اشک دیگران بگرید گوشی ببخش که نوای دوستی را بشنود وناله دردمندان را از […]
۲۱ مهر ۱۳۹۳

نیایشی با خدا

مهربانا کمکم کن تا بیاموزم همه چیز را انگونه که تو می بینی ببینم نه انگونه که خود میخواهم وبه همه مردمان از هر رنگ ونژاد […]
۶ مهر ۱۳۹۳

نیایش روز

نیایش روز پروردگارا مرا چونبید متواضع ساز چون قطره های شبنم لطیف چون درختان تنومند شکیبا چون کوه استوار وچون باران لطیف وفراگیر تا به دیگران […]
۱۷ مرداد ۱۳۹۳

خالق عشق

آنگاه که..آبشاران فرو می ریزند و سر به سجده می سایند و به دریا می رسند..و به آسمان می روند آنگاه که..ماه..برگستره آبی آسمان نور می […]
۱۹ تیر ۱۳۹۳

امشب

امشبشب من است و شب عاشقان راستین ،شب نجواهای عاشقانه و آنها که عشق را می نوازند در نیلبکانشان !شب خیالهای نازک عشق !شب راز ونیاز […]