۱۴ خرداد ۱۳۹۷

ندائی با خالق سپیده ونور

ندائی با خالق سپیده ونور بڪَذار این صبح بہ پاس ڪَشودن چشم‌هایمان بہ آبی‌ آسمان سر بر سجده عاشقی نهیم بار پروردگارا🌺 یاریم ده تا به […]
۲۶ دی ۱۳۹۶

دوست داشتن یار

گاه دوست داشتن یار چنان در جانت موجی ایجاد می کندکه جز چرخیدن گرد خورشید دوست هیچ کاری را نمی پسندیمی چرخی ، می گردیمی گردی […]
۹ آذر ۱۳۹۶

نیایش ۴

انگاه که پروردگارم با من سخن میگوید ..گوش کن با تو نیز میگویدمنم زیباکه زیبا بنده ام را دوست میدارمتو بگشا گوش دل پروردگارت با تو […]
۱۸ خرداد ۱۳۹۶

ندائی با خالق سپیده ونور

بڪَذار این صبح بہ پاس ڪَشودن چشم‌هایمان بہ آبی‌ آسمانسر بر سجده عاشقی نهیمبار پروردگارایاریم ده تا به سرای دنیا دل نبندم ، که هر دم […]
۱۴ خرداد ۱۳۹۶

نیایش

بڪَذار این صبح بہ پاس ڪَشودن چشم‌هایمان بہ آبی‌ آسمان سر بر سجده عاشقی نهیمبار پروردگارایاریم ده تا به سرای دنیا دل نبندم ،که هر دم […]
۱۳ شهریور ۱۳۹۴

طاقت دیدار

یارب از عرفان مرا پیمانه‌ای سرشار ده چشم بینا، جان آگاه و دل بیــــــــــدار ده هر سر موی حواس من به راهی می‌رود این پریشان سیر […]
۱۳ شهریور ۱۳۹۴

کنارم باش .یارم باش

به درگاهی پناه آورده‌ام کز در نمی‌راندکه هرکس را که درمانده‌ست سوی خویش می‌خواندامید اولی که هر زمان او را رها کردم،امید آخرم شد نام او […]
۱۰ مرداد ۱۳۹۴

خدا بود ..خدا

می رویید. در جنگل ، سبزه ..به طراوت دل من خاموشی شب رویا بود.رویائی از عشق ..وبوسه نیمه تمام بر لبانی مرطوب ویا دست دعائی بسوی […]
۶ مرداد ۱۳۹۴

الهی ۳

الهی تو ما را جاهل خواندی از جاهل جُز خطا چه آید؟ تو ما را ضعیف خواندی، از ضعیف جُز خطا چه آید؟ الهی، یک دلِ […]