۱۱ مهر ۱۳۹۲

زندگی

زندگی زیباست چشمی باز کن                               گردشی در کوچه باغ راز کن هر که چشمش در تماشا نقش بست                             عینک بد بینی خود را شکست […]
۲۸ مهر ۱۳۹۲

طواف

طواف حاجیان دارم بگرد یار می گردمنه اخلاق سگان دارم نه بر مردار می گردممثال باغبانانم نهاده بیل بر گردنبرای خوشه خرما به گرد خار می […]
۱۰ آبان ۱۳۹۲

ساقی مستان

ازمن ای ساقی مردان ..نفسی روی مگرداندل من مشکن اگر نه قدح وشیشه شکستمقدحی بود بدستم…بفکندم ….بشکستمکف صد پای برهنه..من از ان شیشه شکستمتو بدان شیشه […]
۲۳ آذر ۱۳۹۲

ساقی

ساقیا بی‌گه رسیدی می بده مردانه باشساقی دیوانگانی همچو می دیوانه باشسر به سر پر کن قدح را موی را گنجا مدهوان کز این میدان بترسد […]
۸ اسفند ۱۳۹۲

دمی با حضرت مولانا

به میان دل خیال مه دلگشا درآمد چو نه راه بود و نی در عجب از کجا درآمد بت و بت پرست و مؤمن همه در […]
۶ فروردین ۱۳۹۳

دمی دیگر با حضرت مولانا

ای با من و پنهان چو دل از دل سلامت می کنمتو کعبه‌ای هر جا روم قصد مقامت می کنمهر جا که هستی حاضری از دور […]
۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۳

دمی دیگر با حضرت مولانا

بیدار شو بیدار شو هین رفت شب بیدار شو بیزار شو بیزار شو وز خویش هم بیزار شو در مصر ما یک احمقی نک می‌فروشد یوسفی […]
۶ تیر ۱۳۹۳

دمی با مولانا ۳

مسلمانان چه حال است این , ز کار خویش حیرانم !نه راه شرع می پویم , نه کافر , نه مسلمانمبرو زاهد , مگو ما را […]
۹ بهمن ۱۳۹۳

بیدار شو..بیدار شو

بیدار شو..بیدار شو..هین رفت شب …بیدار شوبیزار شو .بیزار شو …وزخویش هم بیزار شو…مشنو تو هر مکر وفسون ..خون را چرا شوئی بخونهمچون قدح شو سرنگون..وانگاه […]