۱۰ بهمن ۱۳۹۲

تابلوی بسیار زیبای نقاشی از ایمان ملکی

 
۲۴ آذر ۱۳۹۳

نقاشی بسیار زیبا اثری از مرتضی کاتوزیان

h
۲۴ آذر ۱۳۹۳

نقاشی زیبائی از مهرداد جمشیدی نقاش هنرمند ایرانی

۱۹ دی ۱۳۹۳

نقاشی زیبائی از طبیعت۲

ارامشی با دیدن ان خواهید یافت
۱۹ دی ۱۳۹۳

نقاشی های زیبا از طبیعت ۳

 
۲۴ دی ۱۳۹۳

تابلوی زیبائی از استاد مهرداد جمشیدی نقاش ایرانی

۲۴ دی ۱۳۹۳

دو تابلوی بسیار زیبا از استاد فریدون رسولی نقاش هنرمند ایرانی

۲۱ بهمن ۱۳۹۳

تابلوی زیبائی از استاد کمال الملک نقاش هنرمند ایران

۲۹ بهمن ۱۳۹۳

تابلوی مرگ سقراط

اثری است از نقاش فرانسوی ژاک لوئی داوید که در سال ۱۷۸۷ میلادی خلق شده‌است.لوئی داوید تابلوی مرگ سقراط را در سبک نئوکلاسیک و با استفاده […]