۱۶ دی ۱۳۹۲

اثری زیبا از استاد فریدون رسولی

۱۶ دی ۱۳۹۲

نقاشی های استاد فریدون رسولی

 
۲۳ دی ۱۳۹۲

استاد فریدون رسولی

تابلوی بسیار زیبای نقاشی از هنرمند ارجمند فریدون رسولی
۲۴ دی ۱۳۹۳

دو تابلوی بسیار زیبا از استاد فریدون رسولی نقاش هنرمند ایرانی

۱۱ خرداد ۱۳۹۴

تابلوی زیبای از استاد فریدون رسولی