دمی با فروغی بسطامی
۱۵ اسفند ۱۳۹۲
حلقه ازدواج
۱۹ اسفند ۱۳۹۲
نمایش همه

دمی دیگر با فروغی بسطامی

کی رفتـه ای ز دل که تمنــا کنم تــرا ….

کی بـوده ای نهفته کـه پیـدا کنم ترا

غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور ….

پنهـان نگشته ای که هویـدا کنم ترا

با صد هـزار جلوه برون آمدی که من ….

با صد هــزار دیده تمـاشــا کنم ترا

بالای خود در آیــنه چشــم مـن ببین ….

تـا بـا خبــر ز عـــالـم بــالا کنم ترا

مستانه کاش در حـرم و دیـر بگذری ….

تا قبله گاه مـومن و تـرســا کنم ترا

خواهم شبـی نقـاب ز رویـت برافکنم ….

خورشیـد کعبه ، مـاه کلیـسا کنم ترا

زیبـا شود به کـارگه عشـق کـار مـن ….

هرگه نظـر به صـورت زیبـا کنم ترا

رسوای عالمی شدم از شــور عـاشقی ….

ترسم خـدا نخواسته رســوا کنم ترا

فایر او لاو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *