از در مــســجــد و مــیــخــانــه نـبایــد تــرســیـد

من از عطر آهسته ی هوا می فهمم
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴
کسی که می‌گریزد،
۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۴

از در مــســجــد و مــیــخــانــه نـبایــد تــرســیـد

باز کـن ! فــرق نـــدارد چـــه شــرابــی بـاشـــد
از در مــســجــد و مــیــخــانــه نـبایــد تــرســیـد

Goharshad-mosque-Mashhad-Arash-Emami

راز بــد مـســت شــدن در خـُـم می پـنهان است
سر بکش ! از دو ســه پـیـمانــه نباید ترسـیـد

بگذر از مــردم ســجـّـاده نـشـیــنی کـه هــنـوز
نرسـیــدنــد بــه ایـــمـــان ِ “نـبـایـد ترســیـد”

namaz_mohr_tasbih

عـاقــلان اهـل سکوت اند اگر حـرفی نـیـســت
از هــیاهــوی دو دیــوانـه نــبــایـد تــرســیــد

گاهــی از حــادثــه ای تــلــخ گـــذشــتــم امّــا
گـاهــی از هــیـچ تـریــن حادثه بـاید تــرسـیــد !
یاسر قنبر لو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *