سکوت ترانه
۵ آذر ۱۳۹۲
باران پائیز
۷ آذر ۱۳۹۲

رفتن

” ﻓﻘﻂ ﺑﺮﻭ “…

ﻣﺎﻧﺪﻥﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮﺏ ﻧﯿﺴﺖ؛ﺭﻓﺘﻦ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ !

ﮔﺎﻫﯽ ﺭﻓﺘﻦﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ،

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪﺭﻓﺖ،

ﺍﮔﺮ ﻧﺮﻭﯼﻫﺮ ﺁﻧﭽﻪ ﻣﺎﻧﺪﻧﯿﺴﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﻓﺖ ….

ﺍﮔﺮ ﺑﺮﻭﯼ،ﺷﺎﯾﺪﺑﺎ ﺩﻝ ﭘﺮ ﺑﺮﻭﯼ

ﻭ ﺍﮔﺮﺑﻤﺎﻧﯽ،ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺧﺎﻟﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎﯾﺪﺭﻓﺖ ﻭ ﺑﻌﻀﯽ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﺮﺩﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ،ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺩ،
ﻣﺜﻞ ﻏﺮﻭﺭ

ﻭﺁﻧﭽﻪﻣﺎﻧﺪﻧﯽ ﺳﺖ ﺭﺍ ﺟﺎ ﮔﺬﺍﺷﺖ،

ﻣﺜﻞ ﯾﺎﺩ،….ﻣﺜﻞ ﺧﺎﻃﺮﻩ،

ﻣﺜﻞ ﻟﺒﺨﻨﺪ..

7

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *