صفحه اصلی

۱۸ دی ۱۳۹۹

سیمای دو زن در شاهنامه فردوسی بزرگ

داستان‌های عاشقانه‌ٔ «خسرو و شیرین» و «لیلی و مجنون»، هردو سرودهٔ «نظامی گنجوی» سرایندههٔ توانمند ایرانی هستند. منظومه‌ٔ «خسرو و شیرین» داستان عاشقانه‌ای است در ایران […]
۱۸ دی ۱۳۹۹

زن در شاهنامه و فرهنگ ایران

🔺زن در شاهنامه و فرهنگ ایران شاهنامه کتابی است که زن در سراسر آن حضور دارد؛ برعکس ایلیادِ هومِر که در آن سیمای زن پریده‌رنگ و […]
۱۸ دی ۱۳۹۹

نام هاي قشنگ ایرانی که در کتاب شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی شاعر بزرگ پارسي آمده است.

باغبانها به روي گلها شان، نام هايي قشنگ بگذارند نامي از جنس آفتاب وبهار، نام خوش آب و رنگ بگذارند تا شبت را سپيده گل بزند، […]
۱۸ دی ۱۳۹۹

احترام زن در دوره باستان ایران

کوروش بزرگ به قدری دخترش آتوسا یا اریتاستون را دوست داشت که اهورامزداه بزرگ اورا به درجه بالای در جهان آن دوره رساند. آتوسا ، دختر […]
۱۱ دی ۱۳۹۹

خـلوت عـشق:

خـلوت عـشق: یار باز آمد و غـم رفـت و دل آرام گـرفت بخـت خـندید و لـبم از لب او کام گـرفت آن سیه پـوش چو از […]
۱۱ دی ۱۳۹۹

غریبه شب

میانِ لباسهایِ آویزان ,روی بندِ رخت چشمهایِ زنی پیداست که تمام زنانگیش درچمدان عروسیش جا ماند و بی هیچ بوسه ای خسته از تن سپردن هایِ […]
۱۱ دی ۱۳۹۹

یکی از راه می اید

یکی از راه می آید کسیکه از ترنم ، از صدای ریزش آب ، از ترانه ، از وفا از هزاران یاس پاکی و صفا از […]
۱۱ دی ۱۳۹۹

پائیز

میروم از روزگارت در غروبی سردِ سرد کوله بارم پر زحسرت ، سینه مالامال درد مهر ،آبان ، شاید آذر ، این چه فرقی میکند؟ در […]
۱۱ دی ۱۳۹۹

من زنم

مرا در سیاهی مپوشان …. سیاه رنگ دلتنگی ست …رنگ ماتم است … سیاه رنگ عزاست … رنگ غم است …. مرا در آن مپیچان …. […]