۱۴ آبان ۱۳۹۳

درباره سماع(2)

در رقص سماع،درویش پای چپ خود را بر روی زمین ثابت نگه می‌داردو با پای راستش به دور آن می‌چرخد.او با هر چرخش و در سکوت، […]
۱۴ آبان ۱۳۹۳

در باره سماع.(1)

سماع رقصی نمادین است.درویش در سماع قبل از مردن جسم، نفس خود را دست‌هایش را باز می‌کند و شروع به چرخیدن می‌کند.او با زبان بی‌زبانی می‌گوید […]