۲ مرداد ۱۳۹۴

گاهی اوقات

گاهی اوقات قرارست که در پیله ی دردنم نمک “شاپرکی” خوشگل و زیبا بشوی گاهی انگارضروری ست بِگندی درخودتا مبدل به” شرابی” خوش و گیرا بشویگاهی […]
۱۶ خرداد ۱۳۹۴

سلام ماهی ها… سلام، ماهی ها

سلام ماهی ها… سلام، ماهی ها سلام، قرمزها، سبزها، طلائی ها به من بگوئید، آیا در آن اتاق بلور که مثل مردمک چشم مرده ها سرد […]
۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴

به انسان بودنت شک کن

اگر مستضعفی ديدی،ولي از نان امروزتبه او چيزی نبخشيدی.به انسان بودنت شک کناگر چادر به سر داری،ولي از زير آن چادربه يک ديوانه خنديدیبه انسان بودنت […]
۸ فروردین ۱۳۹۴

بر روی ما نگاه خدا خنده می زند

بر روی ما نگاه خدا خنده می زند هرچند ره به ساحل لطفش نبرده ایم زیرا چو زاهدان سیه کار خرقه پوش پنهان ز دیدگان خدا […]
۸ فروردین ۱۳۹۴

سپیده ی عشق"

آسمان همچو صفحه ی دل من روشن از جلوه های مهتاب است امشب از خواب خوش گریزانم که خیال تو خوشتر از خواب است خیره بر […]
۲ دی ۱۳۹۳

دمی دیگر با فروغ فرخزاد

نگاه کن که غم درون ديده ام چگونه قطره قطره آب می شود چگونه سایهء سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود نگاه کن…تمام هستیم خراب […]
۲۰ تیر ۱۳۹۳

پرنده مردنی است

دلم گرفته استدلم گرفته استبه ایوان می روم و انگشتانم رابر پوست كشیده ی شب می كشمچراغ های رابطه تاریكندچراغهای رابطه تاریكندكسی مرا به آفتابمعرفی نخواهد […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۲

حلقه ازدواج

دخترک خنده کنان گفت که چیست راز این حلقه ی زر راز این حلقه که انگشت مرا این چنین تنگ گرفته است به بر … … […]
۱۲ دی ۱۳۹۲

سلام ماهی ها

سلام ماهی ها…سلام ؛ ماهی ها سلام ؛ قرمز ها؛ سبز ها ؛ طلایی ها به من بگویید ؛ ایا در ان اتاق بلور که مثل […]