۹ آذر ۱۳۹۶

همه چون ذره روزن ز غمت گشته هوایی

این غزل شور انگیز حضرت مولانا سراپا وجد است ورقص است وامید وعشق هرچند بار خواندم بیشتر لذت بردم وبرقص امدم ————————————– همه چون ذره روزن […]
۲۲ دی ۱۳۹۵

خیمه بزن بر قلب من

خیمه بزن بر قلب من , صاحب این خانه توییمستم کن از جام لبت , ساقی و پیمانه تویی آغوش سردم را ببین , محتاج دوزخ […]
۵ خرداد ۱۳۹۵

عاشقان مستنـــد و ما دیوانه ایـــم…….

عاشقان مستنـــد و ما دیوانه ایـــم…….عارفـــان شمعنـــد و ما پروانه ایـم…….چون ندارم بـا خلایق الفتـــــی…….خلق پندارنـــد ما دیو انــه ایم……..ما ز عقل خویشتــــــن بیگانه ایـــــم……لاجــــرم دردی […]
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵

ساربانا ! اشتران بين

ساربانا ! اشتران بين سر به سر قطّار مستمیر مست و خواجه مست و یار مست اغیار مست باغبانا رعد مطرب……. ابر ساقی گشت و شد؛ […]
۲۰ مرداد ۱۳۹۴

کجاست؟

آنکه بی باده کند جان مرا مست کجاست؟                           وآنکه بیرون کند از جان و دلم دست کجاست؟ وآنکه سوگند خورم جز به سر او نخورم                           وآنکه […]
۲۱ تیر ۱۳۹۴

به رقص آ

آمد بهار جان‌ها ای شاخ تر به رقص آ چون یوسف اندرآمد مصر و شکر به رقص آ ای شاه عشق پرور مانند شیر مادر ای […]
۱۴ تیر ۱۳۹۴

ز پیمانه ننوشید

گویند ز پیمانه ننوشید ، حرام استهر کس که بنوشد به سر دار مقام است ما دوش به میخانه ی عشّاق برفتیمدیدیم که مستی همه را […]
۱۶ خرداد ۱۳۹۴

مستی ما، مستی از هر جام نیست…

مستی ما، مستی از هر جام نیست…مست گشتن ، کار هر بد نام نیست! ما ز جام دوست، مستی میکنیم…خویش را فارغ ز هستی میکنیم! می […]
۲۷ اسفند ۱۳۹۳

نوروز بمانید که ایّام شمایید!

نوروز بمانید که ایّام شمایید!آغاز شمایید و سرانجام شمایید!آن صبح نخستین بهاری که ز شادیمی آورد از چلچله پیغام، شمایید!آن دشت طراوت زده آن جنگل هشیارآن […]