عشق يعني1
۸ بهمن ۱۳۹۶
این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست؛
۲۰ بهمن ۱۳۹۶

عشق یعنــــی 2

عشق یعنــــی با تـــــو رفتـــن تا خـــــدا
همـــــــــرهــی با عاشقـــــــــــانِ آشــنا
عشق یعنی غــــرقِ حسنِ تــــــو شدن
بی خیـــــال از قصــه هـــا و غصـــــه ها
عشق یعنی منیـــــــــــت مــن، محـو تو
با تـــــــــو بـــودن در دیـــــــارِی نا کــــجا
عشق یعنی نــــور مطلـــــــــــق در پگاه

10562944_635051606591027_1285657321283607979_n


وصلــــــتِ دو روحِ عاشـــــــــق در سـما
عشق یعنـــــــی شـوکــــتِ روی زمیـــن
معنیــــی خــاص و سلــــیسِ کبـریـــــــا
عشق یعنی هم عِرض هم جوهر است
در زمــــان و در مــــــکان بی انتــــــــــها
عشق یعنی از عـــــــدم پیــــــــدا شدن
ابتــــــداء و انتـهــــــــای هــــــــــر بقـــــا
عشق یعنی شـــــیوه ی آدمـــــــــگری
حرمــــتِ پاینـــــــده ی جنـــــسِ حـــــوا
عشق یعنی قلــــبِ عــــــــاری از دروغ
طینـــــتِ پاکیـــــــــزه داشتن از ریــــــــا
عشق یعنی پایـــــــــداری در نبـــــــــرد
عشق یعنی سنگـــــرِ مهــــر و وفـــــــا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *