سماع..چیست؟1
۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
سماع چیست 3
۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

سماع..چیست ؟2

سماع به فتح سين به معني شنوايي و هر اواز كه شنيدن آن خوشايند است مي‌باشد،

سماع در اصطلاح صوفيه حالت جذبه واشراق وازخويشتن رفتن وفنا به امر غير ارادي است

كه اختيار عارف تأثيري در ظهور آن ندارد.

ولي بزرگان صوفيه ازهمان دوره‌هاي قديم به‌اين نكته پي بردند

كه گذشته ازاستعداد صوفي وعلل ومقدماتي كه اورابراي منجذب شدن قابل مي‌سازد

وسايل عملي ديگري كه به اختيارواراده سالك است

نيز براي ظهورحال فنامؤثر است. بلكه براي پيدايش «حال» و «وجد» عامل بسيار نيرومندي شمرده مي‌شود.

از جمله موسيقي وآوازخواندن ورقص است

كه همه آنها تحت عنوان «سماع»‌در مي‌آيد.

صوفيه مي‌گويند سماع حالتي درقلب ودل ايجاد مي‌كند كه «وجد» ناميده مي‌شود

و اين وجد حركات بدني چندي بوجود مي‌آورد كه اگراين حركات غيرموزون باشد «اضطراب»‌
واگرحركات موزون باشد كف‌زدن و رقص است.

44

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *