آتش را مردها پیدا کردند
۱۶ شهریور ۱۳۹۶
ساقی نامه 5
۳۱ شهریور ۱۳۹۶

ساقی نامه 4

یک قدح خواهم به قدر آسمان
قطره ها در وی چو ماه و اختران
یک قدح خواهم بسان آفتاب
تا شوم بر زندگانی کامیاب
پر شعاع و بیغش و صافی و پاک
گرم و تند و مهربان و نورناک

21430195_1422885101141003_9090563032902716016_n
ساقیا مستم کن از جام بلور
تا به مستی وارهم زین عیش شور
عیش من تلخ است بی روی نکو
تا به کی با این و آنم گفتگو؟
فارغم گردان زغوغای خسان
وز سماع گفتگوی ناکسان
ساقیا از روح می جانیم بخش
از شعاع نورش ایمانیم بخش
ساقیا در ده میی چون سلسبیل
شست و شو ده روح را زین قال و قیل
ساقیا زین می بده بال و پرم
پای بند عقل بردار از سرم
ساقیا در ده عصایی زین شراب
تا ازین ظلمت سرا گیرم شتاب
یک قدح خواهم به قدر آسمان
قطره ها در وی چو ماه و اختران
یک قدح خواهم بسان آفتاب
تا شوم بر زندگانی کامیاب
قسمتی از ساقی نامه ملا صدرا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *