ازخودکه می گریزی،
۱۳ تیر ۱۳۹۴
نَگــذار
۱۴ تیر ۱۳۹۴

بخشا، که به لب رسید جانم

  • جانا، نظری که ناتوانم..بخشا، که به لب رسید جانم
  • دریاب، که نیک دردمندم….بشتاب، که سخت ناتوانم
  • کاردکی جدید (27)
  • من خسته که روی تو نبینم..آخر به چه روی زنده مانم؟
  • گفتی که: بمردی از غم ما…تعجیل مکن که اندر آنم
  • اینک به در تو آمدم باز….تا بر سر کوت جان‌فشانم
  • افسوس بود که بهر جانی…از خاک در تو بازمانم
  • مردن به از آن که زیست باید…بی‌دوست به کام دشمنانم
  • چه سود مرا ز زندگانی….چون از پی سود در زیانم؟
  • از راحت این جهان ندارم..جز درد دلی کزو بجانم
  • بنهادم پای بر سر جان..زان دستخوش غم جهانم
  • کاریم فتاده است مشکل..بیرون شد کار می‌ندانم
  • درمانده شدم، که از عراقی…خود را به چه حیله وارهانم؟

   کاردکی جدید (6)

  • از عراقی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *