نهایت شب
۱۷ تیر ۱۳۹۳
ریا
۱۸ تیر ۱۳۹۳

ادم دوست دارد

آﺩﻡ ﮔﺎﻫﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﺮﻭﺩ
ﻭﻟﯽ ﻧﺮﺳﺪ

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﮔﺮﯾﻪ ﮐﻨﺪ

ﻭﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﺩﻟﯿﻠﺶ ﺭﺍ ﻧﭙﺮﺳﺪ

ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻐﺾ ﮐﻨﺪ

ﻭﻟﯽ ﺑﯽ ﺑﻬﺎﻧﻪ

ﺁﺩﻡ ﮔﺎﻫﯽ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ

ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ

ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﻨﺪ

ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺑﻐﻞ ﮐﻨﺪ

ﻭ ﺁﺭﺍﻡ ﺁﺭﺍﻡ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺁﺭﺍﻡ ﮐﻨﺪ
چشمهایش را هم بگذارد برود تو رویا
به ارزوهای نرسیده .بوسه های نگرفته شده

لبخند های نزده شد
خودش را رها کند …رها

تا ارام بگیرد

11 (9)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *