۱۸ شهریور ۱۳۹۳

گل ۴

بوی   گل   امشب ز  دود شمع می‌آید ،  مگر         بلبل اشکی برسرخاکسترپروانه ریخت؟ حاذق گیلانی
۶ شهریور ۱۳۹۳

گل ۶

زلف‌سنبل…..چشم نرگس،گونه گل،لب برگ‌گل صدگلستان گل،به روی چون بهار آورده ایزرگر اصفهانی
۴ شهریور ۱۳۹۳

لاله۴

جوش مى و مستى بین، در چهره ى گلگونم داغ است نشان عشق، در سینه ى پرخونم آزاده و سرمستم، خو کرده به هامونم رانده ست […]
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳

لاله ۳

نه از صدق و صفا رنگی نه از مهر و وفا بوییکسی چون دل ….به سرو ولاله این بوستان بندد؟رضی الدین ارتیمانی
۴ اردیبهشت ۱۳۹۳

گل

بر تن درید گل… سحر از شوق پیــرهـــــــن   از بلبلان شنید……. مگر گفتگوی تو ؟ علی صدارت
۲۲ دی ۱۳۹۲

گل های زیبا جلوه وایت خداوند هستند

زلف‌سنبل چشم نرگس،گونه گل،لب برگ‌گل        صدگلستان گل،به روی چون بهار آورده ای زرگر اصفهانی
۲۲ دی ۱۳۹۲

گل جلوه خداوند است ۱

گل رخان را می‌دهد تعلیم عاشق پروری گل که بلبل را در آغوش چمن می‌پرورد صائب تبریزی
۲۲ دی ۱۳۹۲

‘گل جلوه خداوند است

یاد آن گلشن که گل هر چند می‌چیدم از آن وقت بیرون آمدن حسرت به دامن داشتم فضلی گلپایگان
۱۱ دی ۱۳۹۲

خنده گل با من

گلی مانده در یادم. گلی که اندوهم را برنمی‌تابد. گلی که می‌‌خندد با من و گاهی‌ من شعرهایم را برایش می‌‌خوانم