۱۱ دی ۱۳۹۹

پائیز

میروم از روزگارت در غروبی سردِ سرد کوله بارم پر زحسرت ، سینه مالامال درد مهر ،آبان ، شاید آذر ، این چه فرقی میکند؟ در […]
۱۰ آذر ۱۳۹۵

سلام ای دختر زیبای پائیز

بپاس خش خش زیبای پاییزسلام ای دختر زیبای پائیز سلام خنیاگر جاوید جالیز سلام ای پادشاه فصل باران سلام عاشق تر از مرغ شباویز سلام زیباتر […]
۲۶ آذر ۱۳۹۲

پائیز برگریز

آینجا درختي دارم برگريز چون پائیز كز شبان ….ستاره‌ها را مي‌گرياندو از روزان ……..خورشيد راچكه چكه ابري از برگ مي‌بارد تا كي درخت دل سَبُك كُنَدو […]
۱۱ مهر ۱۳۹۲

پائیز 3

مثل بید، خمیده اممثل سرو، مغرورتمام سکوت سنگینم رادر بقچه ای ازبرگهای پاییزیپیچیده ام…شاید،اشکهای گم شده امدوباره پیدا شوند…
۱۱ مهر ۱۳۹۲

پائیز 2

وقتی به تنهایی امباران میریزد!پر میشوم از اتاق کوچک تووخاطراتی که هر غروب در حوالی دلتنگی ام آبتنی میکنند!سالگرد تشیع جنازه ی چشمان من است!در میانه […]
۱ مهر ۱۳۹۲

پائیز ودرد دانستن

پاییــــــــــز رسید .. . . فرامــــوش نکـن که برگـــــــــ های پاییـــــــــزی سرشار از شعــور ِ درخت اند و خاطـــــــــرات سه فصــل را بر دوش می کشند […]