۲۱ مرداد ۱۳۹۲

ترس

من از دریا وطوفانش …من از باران وسیلابش نمی ترسممن از کوه ودر ودشت وبیابانش نمی ترسم نه از دیو سپید رستم دستان ..نه از اهریمن […]
۲۱ مرداد ۱۳۹۲

دوست من

دوست من چیزی نگو!…اصلا خوشبختی مایل به تکرار هیچ حقیقتی نیست...بگذار برای لرزیدن دل ، بهانه هایم را خوب بلد باشم! برای فراموشی هم……یا نه! اصلا […]
۱۰ مرداد ۱۳۹۲

ناخوانده

من خطی برای خواندن ندارم مرا ورق نزنتنها صفحه همان برگ سفیدی بود که از عشق تو سیاه شدچه می خوانی ازمن من ناخوانده به انتها […]
۱۰ مرداد ۱۳۹۲

زندگی

زندگی رقص نجیبی ستکه از چشمه ی بودن، جاریسترقص یک شاپرک بازیگوشلای یک دسته گل ِ یاس معطر در باغ . . .رقص ِ یک نغمه […]
۱۰ مرداد ۱۳۹۲

نمی ترسم

کجا پروانه ترسید از حریر شعله پوشیدنکجا شبنم هراسید از شراب نور نوشیدنمن ان کوهم که از دریا من ان ماهم که از ابرها من ان […]
۶ مرداد ۱۳۹۲

چه خبر ؟؟

دلم گرفته  ازین جا زمین خدا حافظ سلام حضرت خورشید از اسمان چه خبر اسیر خطه شکیم ..مرز بی پرواز بگو خدای طلوع از کبوتران چه […]
۵ مرداد ۱۳۹۲

دریچه

گر چه رو به رویم دریچه ای هست که کلیدش را سهم من ندانستند اما در برابر طوفان حوادث فقط می توانم بر شانه های خسته […]
۵ مرداد ۱۳۹۲

شب من

شبشب من شب عاشقان ،نجواهای عاشقانه و آنها که عشق را می نوازند در نیلبکانشان !شب خیالهای نازک عشق ! شب روحهای بی قرار عاشق ! […]
۴ مرداد ۱۳۹۲

می پرست

هم با ده و هم زباده مستم خود می منم ارچه می پرستم … هم میوه تاک باغ عشقم هم حارث تاک و دار بستم یعنی […]