۲۶ تیر ۱۳۹۲

کلاغ

کودکان زیر پنجره..کلاغ پر بازی می کردندیکی گفت… کبوتر پردیگری گفت…… گنجشک پرومن گفتم .. بچه ها . درین روزها . عشق پر.. دوستی پرازادی پر..مهربانی […]
۲۶ تیر ۱۳۹۲

زیباییها رایگان است!!

زیباییها…….رایگان است...آسمان و باران و شقایق و شبنم….مال آدم هاست…ولی دیگر هیچ کس بدون چتر زیر باران نمی رود....حتی بدون نقاب در کوچه ی مهتاب هم […]
۲۶ تیر ۱۳۹۲

شب یلدا

امشب , شب یلدا رادر بستر تنهایی خود ,جشن می گیرم و بر مدفن هر خاطره ای از تو شمع می آویزم...چه شب پر نوری است..امشب.یلدای […]
۲۶ تیر ۱۳۹۲

باران میبارد

باران میبارد به دعای کداممان ،نمیدانممن همین قدر میدانم باران صدای پای اجابت استو خدا با همه ی جبروتش دارد ناز میخرد ،نیاز کن …!
۲۶ تیر ۱۳۹۲

آفتابگردان

امروز فهمیدم ا..چه سخت می گذرد !..بر آفتابگردان ..روزهای ابری
۲۶ تیر ۱۳۹۲

خدایا…

خدایا ! مرا چون سبزه ها فروتن ساز ؛ چون گلها ساده ؛ چون نسیم روح بخش وچون افتاب فراگیر بادا همانند پروانه ای که در […]
۲۴ تیر ۱۳۹۲

شراب

اگر می توانستم !شراب می شدم برایت ..از آن شراب های ِ کهنه ی قدیمــــــی ..تا مــست شوی از من …تا برایم مـستی کنی!!…دیـوانـــگی کنی !..عاشقی […]
۲۴ تیر ۱۳۹۲

در پشت پنجره

در پشت پنجرههمیشه درختی هست..که چون من تنهاستدر پشت پنجرههمیشه آسمانی هست..که گاهی چون دل من بارانیستدر پشت پنجره .. اماهیچگاه آنکه در آرزوی دیدنش هستم […]
۲۴ تیر ۱۳۹۲

اگر دیوارها وآهنها نبودند

اگر دیوارها وآهنها نبودند,من هر روز پیراهنت را ستاره باران می کردمو به ماهی ها می گفتم شادابی خود را به تو هدیه کنند؟اگر پرچینها وپرده […]