۱۳ تیر ۱۳۹۶

ضیافتی در راه است…

یک شب میان همهمه ی ستاره های مست ماه را به شکوفه های سفید چشم هایم پیوند خواهم زد و بی هیچ هراس از چهل کلاغی […]
۲۳ خرداد ۱۳۹۶

سیب سرخ عشق

اینجا قلب یک عاشق استسرزمینی که به سوی باغ های آسمان گشوده می شودو تنها در بهشت میتوانی سیب های سرخ و تبدار را مشاهده کنی […]
۱۴ خرداد ۱۳۹۶

فراسوی باران ..

تو از فراسوی باران ..از دیاری دور ولی پر سروراز سرزمین زیبای نورها روشنائی وشبنم ها بیا تو از دیاری بیا که در انجا ازادی هست […]
۱۰ خرداد ۱۳۹۶

دلم شعر می‌خواهد

دلم شعر می‌خواهد امشب..لبخند ونگاه و بوسهو نوایی که نام مرا زمزمه کند در خلوتو گوشی که صدای مرا تشخیص دهد در همهمهو دلی که بلرزد […]
۸ فروردین ۱۳۹۶

صدای نسیم

اگر بتوانی با تمام وجود گوش جان بسپاری نواهای طبیعت را می شنوی صدای نسیمی که از لابلای سروها میگذرد را نیز خواهی شنید صدای رعد […]
۴ فروردین ۱۳۹۶

سرود سالخورده زمین

جمله دوستت دارمبالاترین سرود سالخورده زمین استاز بدو خلقت ..تا انتهای ابدیت..مانا ..به قدمت صدای امواج دریاوغرش طوفان وحتی….. نوازش شبنمواستوار چون هماغوشی کوه با اسمان…صدایش […]
۹ اسفند ۱۳۹۵

ستاره عشق

پنجره دلت را بگشا..ستاره عشق بتو چشمک میزند قبل از دمیدن صبح عاشق شو فردائی در کار نیستصبح دیگر ماه نیست تا از شرم بوسه هایمان […]
۱۸ بهمن ۱۳۹۵

تو زیبایی

• تو زیبایی• یگانه و ساده همانند خودت• با سلوک شگفت اندامت و • نان تازه ی هر روزنگاه ت مرا می خوراند نان عشق را […]
۷ بهمن ۱۳۹۵

شب ترا با خودش برد

شب ترا با خودش بردمن از کنار رویاهای طلوعخواب پیوستن دست‌هایم رادر لای موهایت می‌دیدمتاریکیموج‌موج خیال‌انگیزترین دختر ماه رابرهنه می‌پوشیدترا کنار درختی می‌دیدمکه سیبی هنوزدر بلندای […]