۲۳ اسفند ۱۳۹۵

حاجی فیروز

دوستان عزیزحاجی فیروز مان را، رسم زیبایمان را، با بابانویل غربی مقایسه نکنیم.در زمان ایران باستان که برده داری میشده، سالی یک روز قبل از عید […]
۵ فروردین ۱۳۹۶

ماهی قرمز افسانه دروغ هفت سین

تجمع اعتراضی ماهیان قرمز چینی . در روزهائی که تپش قلب خسته ی زمستان به هن و هن افتاده است و صدای پرطمطراق پای بهار تازه […]
۵ فروردین ۱۳۹۶

نوروز در سایر کشورها (۵)

نوروز در هندوستان «پارسیان هند» نیز نوروز را برپا می‌دارند و این جشن را با خود به دل هندوستان برده‌اند. پارسیان یا همان زرتشتیان هند بیش […]
۱۲ فروردین ۱۳۹۶

سیزده بدر ۲

روز طبیعت (سیزده‌به‌در) سنت ایرانیان باستان به مناسبت پیروزی ایزد باران بر دیو خشکسالی اَپوش می‌باشد. و از قبل از اشو زرتشت (۱۸۰۰ قبل از میلاد) […]
۱۲ فروردین ۱۳۹۶

سیزده بدر ..مراسم سبزه گره زدن

سبزه گره زدنافسانهً آفرینش در ایران باستان و مسئلهً نخستین بشر و نخستین شاه و دانستن روایاتی دربارهً کیومرث حائز اهمیت زیادی است. در اوستا چندین […]
۱۲ فروردین ۱۳۹۶

سیزده بدر ۳

– بر اساس اساطیر ایرانی در این روز، سرحد ایران و توران با تیر انداختن آرش مشخص می شود. به این معنا که میان افراسیاب که […]
۱۳ فروردین ۱۳۹۶

نقاشی قهوه خانه ای اثر فتح الله قولر آغاسی

سیزده بدر در تهران قدیم نقاشی قهوه خانه ای اثر فتح الله قولر آغاسی نقاشی پیوست، افراد یک خانواده را نشان می دهد که به سیزده […]
۱۰ تیر ۱۳۹۶

جشن تیرگان

به نام خداوند جان و خرد سیزدهمین روز در هر ماه زرتشتی “تیر” یا “تیشتر” نام دارد. هر سال و در هر ماه تیر، هنگامی که […]
۲۹ آذر ۱۳۹۶

زمستان وچله ها

چله بزرگ، چله کوچک، چار چار، سده، اهمن و بهمن، سیاه بهار وسرما ی پیرزن کلمات زیبا و دوست داشتنی بالا ،کلماتی هستند که برای نسل […]