۱۳ شهریور ۱۳۹۴

چشمه باشید

استاد شاگردانش را به یک گردش تفریحی به کوهستان برده بود .بعد از یک پیاده روی طولانی همه خسته و تشنه در کنار چشمه ای نشستندو […]
۱۲ شهریور ۱۳۹۴

مهربانی بالاترین است

يك پژوهشگر انسان‌شناس در آفريقا، به تعدادى از بچه هاى بومى يك بازى را پيشنهاد كرد. او سبدى از ميوه را در نزديكى يك درخت گذاشت […]
۲۳ مرداد ۱۳۹۴

جواب به ابوالحسن خرقانی

جواب چهار نفر مرا سخت تکان داد…!!! اول:مرد فاسدی از کنارم گذشت و من گوشه لباسم را جمع کردم تا به او نخورد!!!او گفت؛ای شیخ ! […]
۱ مرداد ۱۳۹۴

دوست من

یه روزي ازكوچه تنهايي مي گذشتم كودكي راديدم ، توجهم را شكار كرد ، باسلام گفت : س س لام گ گ گرسنه ام   من […]
۱ خرداد ۱۳۹۴

ﻣﺎ ﺗﻮﺑﻪ ﺷﮑﺴﺘﯿﻢ ﻭﻟﯽ ﺩﻝ ﻧﺸﮑﺴﺘﯿﻢ

ﺟﺬﺍﻣﯿﺎﻥ ﺑﻪ ﻧﻬﺎﺭ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺣﻼﺝ ﺗﻌﺎﺭﻑ ﮐﺮﺩﻧﺪ .ﺣﻼﺝ ﺑﺮﺳﻔﺮﻩ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﺸﺴﺖ ﻭ ﭼﻨﺪ ﻟﻘﻤﻪ ﺑﺮﺩﻫﺎﻥ ﺑﺮﺩ.ﺟﺬﺍﻣﯿﺎﻥ ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺮ ﺳﻔﺮﻩ ﻣﺎ ﻧﻤﯽ […]
۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۴

اهو وشیر

سرعت آهو 90 کیلومتر در ساعت است در حالی که سرعت شیر 57 کیلومتر در ساعت است پس چطور آهو طعمه ی شیر می شود؟....ترس آهو […]
۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴

قطره عسل

قطره عسلی بر زمین افتاد..مورچه ی کوچکی آمد و از آن چشید و خواست که برود اما مزه ی عسل برایش اعجاب انگیز بود، پس برگشت […]
۲۴ بهمن ۱۳۹۳

ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻣﺎ

ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳﺮﺩ ﮐﻼﻍ ﻏﺬﺍ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎﺷﻮ ﺳﯿﺮ ﮐﻨﻪ ﮔﻮﺷﺖﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﻣﯿﮑﻨﺪ ﻭ ﻣﯿﺪﺍﺩ ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎﺵ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﻧﺪ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ ﻭ ﮐﻼﻍ ﻣﺮﺩ!ﺍﻣﺎ ﺑﭽﻪ […]
۲۰ آبان ۱۳۹۲

کودک سر چهار راه

کودک سر چهار راه.. کاسه زنگ زده اش را دوره می گرداند وبا نگاه براقش به همه م ینگریست کاسه از سکه پر شد… سکه های […]