۲۴ آذر ۱۳۹۳

نقاشی زیبائی از مهرداد جمشیدی نقاش هنرمند ایرانی

۲۴ آذر ۱۳۹۳

نقاشی بسیار زیبا اثری از مرتضی کاتوزیان

h
۱۰ بهمن ۱۳۹۲

تابلوی زیبائی از استاد اسرافیل شیرچی

 
۱۰ بهمن ۱۳۹۲

تابلوی بسیار زیبای نقاشی از ایمان ملکی

 
۱۰ بهمن ۱۳۹۲

اثری زیبا از استاد اسرافیل شیرچی

عاشقان کشتگان معشوقند
۲۳ دی ۱۳۹۲

استاد مرتضی کاتوزیان

۲۳ دی ۱۳۹۲

استاد فریدون رسولی

تابلوی بسیار زیبای نقاشی از هنرمند ارجمند فریدون رسولی
۲۰ دی ۱۳۹۲

تابلوی زیبای خط نستعلیق از استاد شیرچی

 
۱۷ دی ۱۳۹۲

نقاشی زیبا از استاد مجید اورئی بنام چاه کن