۱۹ دی ۱۳۹۳

نقاشی زیبائی از طبیعت۲

ارامشی با دیدن ان خواهید یافت
۱۹ دی ۱۳۹۳

نقاشی های زیبا از طبیعت ۳

 
۲۴ دی ۱۳۹۳

تابلوی زیبائی از استاد مهرداد جمشیدی نقاش ایرانی

۲۴ دی ۱۳۹۳

دو تابلوی بسیار زیبا از استاد فریدون رسولی نقاش هنرمند ایرانی

۲۱ بهمن ۱۳۹۳

تابلوئی زیبا از اقای مالک نوروزی

۲۱ بهمن ۱۳۹۳

اثری زیبا از استاد جواد بختیاری

۲۱ بهمن ۱۳۹۳

تابلوی زیبائی از استاد کمال الملک نقاش هنرمند ایران

۲۹ بهمن ۱۳۹۳

تابلوی مرگ سقراط

اثری است از نقاش فرانسوی ژاک لوئی داوید که در سال ۱۷۸۷ میلادی خلق شده‌است.لوئی داوید تابلوی مرگ سقراط را در سبک نئوکلاسیک و با استفاده […]
۴ فروردین ۱۳۹۴

نقاشی زیبا از طبیعت