۲۶ تیر ۱۳۹۲

در حضور خارها هم می شود یک یاس بود

در حضور خارها هم می شود….. یک یاس بوددر هیاهوی مترسک ها ….پر از احساس بوددست در دست پرنده ….بال در بال نسیمساقه های هرز این […]
۲۶ تیر ۱۳۹۲

جغد

نه بر پیکار ما با با طعنه هر فرزانه می خنددبسهل انگاری ما هر عاقل ودیوانه میخنددستونهائی که میلرزید از طوفان خشم مابروی لاشه بیجان ما […]
۲۴ تیر ۱۳۹۲

ای گل خوش نسیم من

ای گل خوش نسیم من بلبل خویش را مسوزکز سر صدق می‌کند شب همه شب دعای توحافظ
۲۴ تیر ۱۳۹۲

۲ بیتی زیبا از استاد شهریار

ای گل به شکر آن که در این بوستان گلیخوش دار خاطری ز خزان دیده بلبلیفردا که رهزنان دی ار راه می‌رسندنه بلبلی بجای گذارند و […]
۲۴ تیر ۱۳۹۲

نه دیگر آن رسیدن ها

نه دیگر آن رسیدن ها ..نه شوق وذوق دیدنهانه سوی هم دویدن ها ..عقب رفتیم پنهانینه دیگر حرف اینده..نه بر لبهایمان خندهدو دیوانه دو بازنده ..دراین […]
۲۳ تیر ۱۳۹۲

باب مارلی

تو کی هستیکه بخواهی زندگی من را قضاوت کنی ؟ من بی عیب نیستم و نمی خواهم باشم . فقط قبل از اینکه شروع کنی با […]
۲۱ تیر ۱۳۹۲

تو کیستی ؟

توکیستی که زخط سپیده می ائیچه دیده ای ای دوست ….رمیده میائیمگر توخون سیاوش ..وروح حلاجیکه قطره قطره ..بریده بریده میائیبگو ..بگو که چه رقصی ست […]
۲۱ تیر ۱۳۹۲

حرفی برای فریاد،

حرفی برای فریاد، چون غسل در تن بادمانند شبنمی بر، گلبرگهای میعادیک شعر ز غم گرفتن، در قحطی شکفتنیک شکوه نامه از من، از خود به […]
۲۰ تیر ۱۳۹۲

بیا

به سراغ خواب هایم بیانامم را از نو بخواندست هایم را بگیرروی خوش زمانه ام بشوباید تنهایی را … تنها گذاشتُتا انتهای آدمی رفتتو را ماه […]