۲۳ خرداد ۱۳۹۶

با من بگو تا کیستی,

با من بگو تا کیستی, مهری؟ بگو, ماهی؟ بگو خوابی؟ خیالی؟ چیستی؟ اشکی؟ بگو، آهی؟ بگو راندم چو از مهرت سخن گفتی بسوز و دم مزن […]
۸ خرداد ۱۳۹۶

گر به تو افتدم نظر

گر به تو افتدم نظر چهره به چهره رو به رو شرح دهم غم تو را نکته به نکته مو به مو از پی دیدن رخت […]
۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶

پر کن ..تو یکی جام …کن تلخ مرا کام

اندیشه زبیگانه ومحرم مکن ای پیر پر کن ..تو یکی جام کن تلخ مرا کام تا پاک شود ..کام من از تلخی ایام مندیش ازین کار […]
۳۰ فروردین ۱۳۹۶

دشتها نام تو را می گویند

دشتها نام تو را می گویندکوهها شعر مرا می خوانند   کوه باید شد و ماندرود باید شد و رفتدشت باید شد و خوانددر من این […]
۲۰ فروردین ۱۳۹۶

مهمان داشتیم همه آمدند

مهمان داشتیمهمه آمدنددست در دستگاه شانه به شانهبا لبخند ، لبخند هایمحو ، خسته ، شادان مهمان داشتیمهمه آمدندو صد ها نوشابه برای هم گشودند از […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۵

رقص ایرانی

چو گلهای سپید صبحگاهیدر آغوش سیاهیشکوفا شوبیا برخیز و پیراهن رها کنگره از گیسوان خفته وا کن فریبا شوگریزا شوچو عطر نغمه کز چنگم تراودبتاب آرام […]
۱۹ اسفند ۱۳۹۵

آرزوی بهار

  در گذرگاهی چنین باریکدر شبی این گونه دل افسرده و تاریک کز هزاران غنچه لب بسته امیدجز گل یخ ، هیچ گل در برف و […]
۱۸ اسفند ۱۳۹۵

بوی خون

عسل وحشی بوی آزادی می‌دهدخاک بوی خورشیددهان زن بوی بنفشهو طلا هیچ عطری نداردبوی آب بوی میخک استبوی سیب بوی عشقبوسه طعم یاس دارد همه دریافتیم […]
۱۵ بهمن ۱۳۹۵

در درون من دخترک کوچکیست

در درون من دخترک کوچکیستکه رمز گل ها رابا شبنم میداندو زبان ابرها را میفهمد با صدای بارش باران به خواب میرود و با بوسه صبحگاهی […]