۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

دمی دیگر با فریدومن مشیری

عشق، هر جا رو کند آنجا خوش است.گر به دریا افکند دریا خوش است.گر بسوزاند در آتش، دلکش است.ای خوشا آن دل، که در این آتش […]
۲۰ دی ۱۳۹۲

مست می هر شبه

با آن‌که در میکده را باز ببستند با آن‌که سبوی می ما را بشکستند با آن‌که گرفتند ز لب توبه و پیمانه ز دستم با محتسب […]
۲۷ آبان ۱۳۹۲

پیام ظفر

چه زیباست که چون صبح، پیام ظفر آریمگل سرخ، گل نور، ز باغ سحر آریم.چه زیباست، چو خورشید، درافشان و درخشانزآفاق پر از نور، جهان را […]
۲۱ مرداد ۱۳۹۲

برگ

من یقین دارم که برگ ،کاین چنین خود را رها کردست در آغوش باد ،فارغ است از یاد مرگ !آدمی هم مثل برگ ، می تواند […]