۲۰ دی ۱۳۹۲

مست می هر شبه

با آن‌که در میکده را باز ببستند با آن‌که سبوی می ما را بشکستند با آن‌که گرفتند ز لب توبه و پیمانه ز دستم با محتسب […]
۲۷ آبان ۱۳۹۲

پیام ظفر

چه زیباست که چون صبح، پیام ظفر آریمگل سرخ، گل نور، ز باغ سحر آریم.چه زیباست، چو خورشید، درافشان و درخشانزآفاق پر از نور، جهان را […]
۲۱ مرداد ۱۳۹۲

برگ

من یقین دارم که برگ ،کاین چنین خود را رها کردست در آغوش باد ،فارغ است از یاد مرگ !آدمی هم مثل برگ ، می تواند […]