۲۹ فروردین ۱۳۹۴

راه نیستان کجاست؟

ناله به دل شد گره ، راه نیستان کجاست؟ خانه قفس شد به من طرف بیابان کجاست؟ اشک به خونم کشید ، آه به بادم سپرد […]
۲۳ اسفند ۱۳۹۳

بیدل دهلوی

گر نه‌ای عین تماشا ….حیرت سرشار باشسر به سر دلدار یا آیینهٔ…. دلدار باشبا هجوم عیش شو چون نغمهٔ ذوق وصالیا سراپا درد دل چون نالهٔ […]
۱۲ اسفند ۱۳۹۳

یک آسمان ستاره

یاران از این دیار، چه بسیار، رفته اند از این دیار بسته به رگبار رفته اند جانهای پاک با گذر از سیم خاردار تا ناکجای آبیِ […]
۱۸ بهمن ۱۳۹۳

ایرانیم

از بخارایم، اصیلاً تاجکستانی‌ستمشهروند مشهدم، شیراز، ایرانی‌ستممادر بومسلمم، زاینده ی کاووس و کَیمخفی‌ام، فرزانه‌ و سیمین-کاشانی‌ستمرستمم، سهراب، فردوسی، منم کاخ بلند!رودکی‌ام، جامی‌ام، اشعار خاقانی‌ستممرز را بردار […]
۱۷ دی ۱۳۹۲

قهر نکن

قهر نکن عزیزمهمیشه که عشق…پشت پنجره هامان سوت نمی زندگاهی هم بادشکوفه های آلوچه را می لرزاند……دنیا همیشه قشنگ نیست…پاشو عزیزمبرایت یک سبد ، گل نرگس […]