۱۲ اسفند ۱۳۹۳

یک آسمان ستاره

یاران از این دیار، چه بسیار، رفته اند از این دیار بسته به رگبار رفته اند جانهای پاک با گذر از سیم خاردار تا ناکجای آبیِ […]
۱۸ بهمن ۱۳۹۳

ایرانیم

از بخارایم، اصیلاً تاجکستانی‌ستمشهروند مشهدم، شیراز، ایرانی‌ستممادر بومسلمم، زاینده ی کاووس و کَیمخفی‌ام، فرزانه‌ و سیمین-کاشانی‌ستمرستمم، سهراب، فردوسی، منم کاخ بلند!رودکی‌ام، جامی‌ام، اشعار خاقانی‌ستممرز را بردار […]
۱۷ دی ۱۳۹۲

قهر نکن

قهر نکن عزیزمهمیشه که عشق…پشت پنجره هامان سوت نمی زندگاهی هم بادشکوفه های آلوچه را می لرزاند……دنیا همیشه قشنگ نیست…پاشو عزیزمبرایت یک سبد ، گل نرگس […]