۱۸ بهمن ۱۳۹۳

ایرانیم

از بخارایم، اصیلاً تاجکستانی‌ستمشهروند مشهدم، شیراز، ایرانی‌ستممادر بومسلمم، زاینده ی کاووس و کَیمخفی‌ام، فرزانه‌ و سیمین-کاشانی‌ستمرستمم، سهراب، فردوسی، منم کاخ بلند!رودکی‌ام، جامی‌ام، اشعار خاقانی‌ستممرز را بردار […]
۱۷ دی ۱۳۹۲

قهر نکن

قهر نکن عزیزمهمیشه که عشق…پشت پنجره هامان سوت نمی زندگاهی هم بادشکوفه های آلوچه را می لرزاند……دنیا همیشه قشنگ نیست…پاشو عزیزمبرایت یک سبد ، گل نرگس […]