۱۷ دی ۱۳۹۲

قهر نکن

قهر نکن عزیزمهمیشه که عشق…پشت پنجره هامان سوت نمی زندگاهی هم بادشکوفه های آلوچه را می لرزاند……دنیا همیشه قشنگ نیست…پاشو عزیزمبرایت یک سبد ، گل نرگس […]
۱۸ بهمن ۱۳۹۳

ایرانیم

از بخارایم، اصیلاً تاجکستانی‌ستمشهروند مشهدم، شیراز، ایرانی‌ستممادر بومسلمم، زاینده ی کاووس و کَیمخفی‌ام، فرزانه‌ و سیمین-کاشانی‌ستمرستمم، سهراب، فردوسی، منم کاخ بلند!رودکی‌ام، جامی‌ام، اشعار خاقانی‌ستممرز را بردار […]
۱۲ اسفند ۱۳۹۳

یک آسمان ستاره

یاران از این دیار، چه بسیار، رفته اند از این دیار بسته به رگبار رفته اند جانهای پاک با گذر از سیم خاردار تا ناکجای آبیِ […]
۲۳ اسفند ۱۳۹۳

بیدل دهلوی

گر نه‌ای عین تماشا ….حیرت سرشار باشسر به سر دلدار یا آیینهٔ…. دلدار باشبا هجوم عیش شو چون نغمهٔ ذوق وصالیا سراپا درد دل چون نالهٔ […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۴

راه نیستان کجاست؟

ناله به دل شد گره ، راه نیستان کجاست؟ خانه قفس شد به من طرف بیابان کجاست؟ اشک به خونم کشید ، آه به بادم سپرد […]
۴ اردیبهشت ۱۳۹۴

شکوه چشمان تندیس وارت

مگذار شکوه چشمان تندیس وارتیا عطر گل سرخی شبانهبا نفست بر گونه ام می نشیند از دست بدهممی ترسم از تنها بودن در این ساحلچونان درختی […]
۱۱ خرداد ۱۳۹۴

کافر عشق

کافر عشقم، مسلمانی مرا در کار نیست ہر رگ من تار گشتہ، حاجت زُنار نیستاز سر بالین من برخیز ای نادان طبیبدردمند عشق را دارو بہ […]
۲۶ تیر ۱۳۹۴

قطره ی شبنم

قطره ی شبنم ……..سر شاخ گلی میشود پرده چشمم پر کاهی گاهی دیده ام هر دو جهان را به نگاهی گاهی جاده عشق بسی دور و […]
۲۰ مهر ۱۳۹۵

مترسک

حاصل عشق مترسک به کلاغ مرگ یک مزرعه استدر میان مزرعه های طلایی گندممترسکی با لبهایی خندان ایستاده است لباسش نه وصله دار است و نه […]