۱۹ آذر ۱۳۹۶

دل از امید، خم از می، لب از ترانه تهیست

دل از امید، خم از می، لب از ترانه تهیستامید تازه به سویم میا که خانه تهیستشبی ز روزن رؤیا مگر توان دیدن که این حصار […]
۳۰ فروردین ۱۳۹۶

ناله به دل شد گره ، راه نیستان کجاست؟

ناله به دل شد گره ، راه نیستان کجاست؟ خانه قفس شد به من طرف بیابان کجاست؟   اشک به خونم کشید ، آه به بادم […]
۲۰ مهر ۱۳۹۵

مترسک

حاصل عشق مترسک به کلاغ مرگ یک مزرعه استدر میان مزرعه های طلایی گندممترسکی با لبهایی خندان ایستاده است لباسش نه وصله دار است و نه […]
۲۶ تیر ۱۳۹۴

قطره ی شبنم

قطره ی شبنم ……..سر شاخ گلی میشود پرده چشمم پر کاهی گاهی دیده ام هر دو جهان را به نگاهی گاهی جاده عشق بسی دور و […]
۱۱ خرداد ۱۳۹۴

کافر عشق

کافر عشقم، مسلمانی مرا در کار نیست ہر رگ من تار گشتہ، حاجت زُنار نیستاز سر بالین من برخیز ای نادان طبیبدردمند عشق را دارو بہ […]
۴ اردیبهشت ۱۳۹۴

شکوه چشمان تندیس وارت

مگذار شکوه چشمان تندیس وارتیا عطر گل سرخی شبانهبا نفست بر گونه ام می نشیند از دست بدهممی ترسم از تنها بودن در این ساحلچونان درختی […]
۲۹ فروردین ۱۳۹۴

راه نیستان کجاست؟

ناله به دل شد گره ، راه نیستان کجاست؟ خانه قفس شد به من طرف بیابان کجاست؟ اشک به خونم کشید ، آه به بادم سپرد […]
۲۳ اسفند ۱۳۹۳

بیدل دهلوی

گر نه‌ای عین تماشا ….حیرت سرشار باشسر به سر دلدار یا آیینهٔ…. دلدار باشبا هجوم عیش شو چون نغمهٔ ذوق وصالیا سراپا درد دل چون نالهٔ […]
۱۲ اسفند ۱۳۹۳

یک آسمان ستاره

یاران از این دیار، چه بسیار، رفته اند از این دیار بسته به رگبار رفته اند جانهای پاک با گذر از سیم خاردار تا ناکجای آبیِ […]