۲۲ شهریور ۱۳۹۷

ادمهای خوب(۲)

آدم های خوبِ زندگی من رنگشان آبی ست.  مثل دریا پاک..ارام وزیبا مثل اسمان بی انتها خیال انگیز  چون رویا هر صبح می شود کنارشان با […]
۲۲ شهریور ۱۳۹۷

ادمهای خوب (۱)

آدمهایی را دیده ام که هر روز حال خوب خیرات می کنند. همانهایی که غصه هایشان را برای خودشان نگه می دارند و شادی هایشان را […]