عشق از نظر من
۲۴ بهمن ۱۳۹۳
دیگری در من
۲۴ بهمن ۱۳۹۳

ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻣﺎ

ﺯﻣﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳﺮﺩ ﮐﻼﻍ ﻏﺬﺍ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﺗﺎ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎﺷﻮ ﺳﯿﺮ ﮐﻨﻪ
ﮔﻮﺷﺖﺑﺪﻥ ﺧﻮﺩﺷﻮ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﻭ ﻣﯿﺪﺍﺩ ﺑﻪ ﺟﻮﺟﻪ ﻫﺎﺵ ﻣﯿﺨﻮﺭﺩﻧﺪ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﺪ
ﻭ ﮐﻼﻍ ﻣﺮﺩ!
ﺍﻣﺎ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﺵﻧﺠﺎﺕ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻧﺪ
ﻭ ﮔﻔﺘﻨﺪ:ﺁﺧﯽ ﺧﻮﺏ ﺷﺪ ﻣﺮﺩ,
ﺭﺍﺣﺖ ﺷﺪﯾﻢ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻏﺬﺍﯼ ﺗﮑﺮﺍﺭﯼ!
ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ

ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺗﻠﺦ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻣﺎ

کلاغ پرویز 1391 (4)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *