دل جايگاه مهر است
۱۹ اسفند ۱۳۹۳
عمر ویران
۲۰ اسفند ۱۳۹۳

یک نفر هست

یک نفر هست که از پنجرهها
نرم و آهسته مرا میخواند
گرمی لهجه بارانی او
تا ابد توی دلم میماند
یک نفر هست که در پرده شب
طرح لبخند سپیدش پیداست
مثل لحظات خوش کودکیام

پر ز عطر نفس شببوهاست

یک نفر هست که چون چلچلهها

روز و شب شیفته پرواز است
توی چشمش چمنی از احساس
توی دستش سبد آواز است
یک نفر هست که یادش هر روز
چون گلی توی دلم میروید
آسمان، باد، کبوتر، باران
قصهاش را به زمین میگوید

یک نفر هست که از راه دراز
باز پیوسته مرا میخواند!
یک نفر هست که از پنجره‌ها
نرم و آهسته مرا می‌خواند
گرمی لهجه بارانی او
تا ابد توی دلم می‌ماند

گاه‌گاهی ز خودم می‌پرسم
از کجا اسم مرا می‌داند

نقاشی رنگ و روغن اثر شارون اسپرونگ نقاش آمریکائی

تابلوی زیبای شارون اسپرونگ امریکائی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *