مردان خدا پرده ی پندار دریدند

کاش 2
۱۹ فروردین ۱۳۹۴
عشق زن
۲۰ فروردین ۱۳۹۴

مردان خدا پرده ی پندار دریدند

مردان خدا پرده ی پندار دریدند

یعنی همه جا غیر خدا هیچ ندیدند
هردست که دادند ازآن دست گرفتند

هرنکته که گفتند همان نکته شنیدند
یک طایفه را بهر مکافات سرشتند

یک سلسله را بهر ملاقات گزیدند
یک فرقه به عشرت در ِ کاشانه گشادند

یک زمره به حسرت سر ِ انگشت گزیدند
جمعی به در ِ پیر خرابات خرابند

قومی به بر شیخ مناجات مُریدند
یک جمع نکوشیده رسیدند به مقصد

یک قوم دویدند و به مقصد نرسیدند
فریاد که در رهگذر آدم و خاکی

بس دانه فشاندند و بسی دام تنیدند
همت طلب از باطن پیران سحرخیز

زیرا که یکی را زد و عالم طلبیدند
زنهار مزن دست به دامان گروهی

کز حق ببُریدند و به باطل گرویدند
چون خلق در آیینه به بازار حقیقت

ترسم نفروشند متاعی که خریدند
کوتاه نظر غافل از آن سرو بلند است

کاین جامه به اندازه ی هرکس نبریدند
مرغان نظر باز ِ سبک سیر فروغی

از دامگه خاک بر افلاک پریدند

02-33-RevealingSelf

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *