کسی که بهشت را بر زمین نیافته است
۱۹ مهر ۱۳۹۵
بیستون
۲۱ مهر ۱۳۹۵

مترسک

  1. حاصل عشق مترسک به کلاغ مرگ یک مزرعه است
   در میان مزرعه های طلایی گندم
   مترسکی با لبهایی خندان ایستاده است
  2. 14479669_1078960772200106_3590434519624349969_n
   لباسش نه وصله دار است و نه مغزش پوشالی
   مترسک خائن با کلاغ ها طرح دوستی ریخته است
   خوشه های طلایی گندم در آتش دو رویی نگهبان خویش می سوزند
   فصل دروی گندم ها و حاصلش نانی که به سفره من و تو می آید
   تکه نانی خشک در دست کودکی بی پرواست
   کودک درد گندم ها را می فهمد
   مترسک را به دار می آویزد
   وپرچمی سفید بر می افروزد
   صدای نحس کلاغها به گوش می رسد
   کلاغ ها به سوی مزرعه ای دیگر می روند
   و بر سادگی مترسک قاه قاه می خندند
   اینگ خوشه های گندم با پرچم سفیدی که نماد صلح است
   طلایی تر به چشم می آیند
   فصل دروی گندم ها و تکه نانی که طعم آزادی می دهد !
   این پرچم هم دروغ است ؟
   (سمنی پیر )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *