بوسه بر خاک ره دلبر
۳۰ خرداد ۱۳۹۴
اشیان عنقا
۳۰ خرداد ۱۳۹۴

فراسوی ما

ارام در گوشم نجوا کرد ..
هان ای انکه نام انسان بر خود نهاده ای
بر خیز .ببین ..انجا !!!!!
فراسوی ما ..

11 (7)

کمی دورتر ازخودخواهی وتعصب
برون از مرزهای قرار دادی وسیم های خاردار تقسیم ها
بیرون از حصارهای جهل ..جنگ ..باورهای دین
ملیت ..رنگ وجنس ..پرچم وطبقه

World.Vector.Flags

زندگی وحیاتی ..جانبخش تر ..زنده تر
شاد تر وانسانی تر نویدمان می دهد
گوش کن .. ..کمی دورتر از منیت ..دورتر از ظلم وخرافات .وچپاول
زندگی ودلدادگی وعشق در جریان است
انجا صلح است ..لبخند است شعر وغزل وزیبائی است
ترنم دوستی تا عرش خدا رفته
ودر کائنات فرشته ها برقص عاشقانه نشسته اند

1471132_621017601293660_598417932_n
ایا ترانه انسانیت وزندگی را می شنوی
یا انچنان به روز مرگی خو گرفته ای
که می پنداری ..زندگی این است
وای بر تو اگر نمی شنوی !!!!!!
ووای برمن اگر ؟؟؟؟؟؟؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *