وفــــــاداری من
۵ خرداد ۱۳۹۵
بوی دیوارهای کاهگلی
۹ خرداد ۱۳۹۵

عروسک ها

با آوازت گریه خواهم کرد
و عروسک هایم را
به خاک خواهم سپرد

77
و بر مزارشان
گلهای اطلسی خواهم کاشت.برایشان اواز خواهم خواند
وصبر میکنم …
تا خاک، قصه باران را دوباره زنده کند
و عروسک هایم دوباره سبز شوند
وفرمان خواهم داد عروسک ها جان گیرند ..وفرشتگانی شوند ..زیبا .
من انها را نام خواهم نهاد .فرشته شادی ..فرشته ازادی ..فرشته مهربانی
فرشته شعر وموسیقی وزیبائی وفرشته فرشته ها ..اگاهی ..شاید هم یکی بنام
فرشته عدالت ….!!!!ولی نه با چشمانی بسته وشمشیری در دست

014780
با چشمانی باز واگاه ..که داد از از ظالم بستاند ..نه مظلوم
وچون ایند ..همه جا ندا در خواهم داد ..وهمگان بیدار خواهند شد
انگاه زندگی اغاز خواهد شد ..زندگی ؟؟؟؟اری نه روز مرگی
انگاه عشق نیز اغاز خواهد شد… عشق؟؟؟؟ اری !!!!!
عشق .نکند تا کنون این نام به گوشتان نخورده
حق با شماست باید میدانستم ..اینها در اینجا بیگانه اند .وچه تلخ است زندگی
در دیاری که فقط نامی از این ها را باید برروی عروسک ها نهاد
ولی خوب بهتر از این نیست که نامی غیر از دارای نادار وسارای پیچیده در ساری سیاه بگذاریم …
یا داربی مانکن برهنه ..
ولی بازهم من گریه خواهم ..ولی این بار این گریه ازسر خوشحالی تولد واغاز خواهد بود
اشکهائی از شوق ..برای روزهائی که دور نیست
نه اشکهائی در رثا و مرگ..یا اعدام

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *