سماع..چیست؟۱
۸ اردیبهشت ۱۳۹۴
سماع چیست ۳
۹ اردیبهشت ۱۳۹۴

سماع..چیست ؟۲

سماع به فتح سین به معنی شنوایی و هر اواز که شنیدن آن خوشایند است می‌باشد،

سماع در اصطلاح صوفیه حالت جذبه واشراق وازخویشتن رفتن وفنا به امر غیر ارادی است

که اختیار عارف تأثیری در ظهور آن ندارد.

ولی بزرگان صوفیه ازهمان دوره‌های قدیم به‌این نکته پی بردند

که گذشته ازاستعداد صوفی وعلل ومقدماتی که اورابرای منجذب شدن قابل می‌سازد

وسایل عملی دیگری که به اختیارواراده سالک است

نیز برای ظهورحال فنامؤثر است. بلکه برای پیدایش «حال» و «وجد» عامل بسیار نیرومندی شمرده می‌شود.

از جمله موسیقی وآوازخواندن ورقص است

که همه آنها تحت عنوان «سماع»‌در می‌آید.

صوفیه می‌گویند سماع حالتی درقلب ودل ایجاد می‌کند که «وجد» نامیده می‌شود

و این وجد حرکات بدنی چندی بوجود می‌آورد که اگراین حرکات غیرموزون باشد «اضطراب»‌
واگرحرکات موزون باشد کف‌زدن و رقص است.

44

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *