هوای عاشقی
۱۳ تیر ۱۳۹۳
نهایت شب
۱۷ تیر ۱۳۹۳

دلم کمی خدا میخواهد

دلم کمی خدا می خواهد
خدای خوب ومهربان ..نه خدای قادر جبار
دلم کمی ..فقط

کمی سکوت. میخواهد ..تا به حرفهاب نگفته خدا گوش دهم

دلم دل بریدن می خواهد
از هرچه نامرد وناسپاس ونا رفیق است
اره دلم کمی

کمی اشک می خواهد
اشک شوقی که در اغوش خدا خواهم ریخت
کمی بهت …از مهربانی او ..نوازشش ونگاه پر از رازش

کمی آغوش آسمانی

کمی‌ دور شدن از این جنس آدم…
ویک عالمه غرق شدن در اغوش خداوند
خوب من عادت دارم چیزهای محال بخواهم …
شاید یک وقت به ارزوهام رسیدم
دستمو بگیر

88 (3)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *